Od 15. mája možno žiadať o dotácie na výskum a vývoj v zdravotníctve

Pridajte názor  Zdroj:

15. 5. 2019 - Celkový rozpočet dotácií v prípade oboch výziev je 1,1 mil. eur. na rok 2019.

Od 15. mája možno žiadať o dotácie na výskum a vývoj v zdravotníctve. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) na svojej stránke zverejnilo dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v pôsobnosti MZ SR na rok 2019. Celkový rozpočet dotácií na tento rok je 1,1 mil. eur. Predpokladaný termín, do ktorého bude možné predložiť žiadosti o poskytnutie dotácie, je pre obe výzvy 15. júl tohto roku.

Vybranými témami žiadostí v prípade prvej výzvy sú inovatívne diagnostické a terapeutické postupy a produkty personalizovanej/ precíznej medicíny, lieky na inovatívnu liečbu a taktiež inovatívne biotechnológie v lekárskych vedách. Štvrtou témou sú inovatívne prostriedky zdravotníckej techniky. Celkový rozpočet dotácie na rok 2019 je v tomto prípade 700 tisíc eur, pričom indikatívna výška dotácie na jeden projekt je 17 tisíc eur až 100 tisíc eur na jeden rok.

Druhá výzva je zameraná na výskum a vývoj v oblasti onkologických ochorení. Vybranými témami žiadostí sú nádory semenníkov a malígne lymfómy, ale aj karcinóm pankreasu a kolorektálny karcinóm. Treťou témou je karcinóm prsníka, pľúc a prostaty. Celkový rozpočet dotácie na rok 2019 je v tomto prípade 400 tisíc eur, pričom indikatívna výška dotácie na jeden projekt je takisto 17 tisíc eur až 100 tisíc eur na jeden rok.

Maximálna dĺžka trvania projektov je v prípade oboch výziev tri roky.