Rast priemyselnej produkcie sa spomalil, ťahajú ju aj automobilky

Pridajte názor  Zdroj:

10. 4. 2019 - V druhom mesiaci roka produkciu v priemysle na Slovensku ťahali nahor automobilky a výroba strojov a zariadení.

Rast produkcie v priemysle na Slovensku sa vo februári spomalil. Po očistení o vplyv počtu pracovných dní priemyselná produkcia totiž medziročne stúpla o 5,6 %, kým v januári bola vyššia o 7,2 %. V priemere za prvé dva mesiace roka tak rast produkcie v priemysle dosiahol 6,4 %. V medzimesačnom porovnaní po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia na Slovensku vo februári oproti januáru zvýšila o 0,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ).

Medziročný rast priemyselnej produkcie pritom vo februári ovplyvnilo zvýšenie produkcie v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,1 %, v priemyselnej výrobe o 5,5 % a v ťažbe a dobývaní o 0,2 %. V rámci samotnej priemyselnej výroby najvýraznejší medziročný rast produkcie štatistici zaevidovali vo výrobe dopravných prostriedkov o 14,6 %, výrobe strojov a zariadení o 25,2 % a vo výrobe elektrických zariadení o 15 %. Naopak klesla najmä produkcia vo výrobe kovov a kovových konštrukcií o 11,4 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 4,2 % a vo výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 14,7 %.

Za prvé dva mesiace celkovú priemyselnú produkciu na Slovensku ovplyvnil rast v priemyselnej výrobe o 6,7 %, v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,1 % a v ťažbe a dobývaní o 1,3 %. V priemyselnej výrobe rástla najmä produkcia vo výrobe dopravných prostriedkov o 24,7 % a vo výrobe strojov a zariadení o 24 %. Produkcia klesla hlavne vo výrobe kovov a kovových konštrukcií o 9,2 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 14,7 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 10,4 %.