Tajomstvo vysokej návratnosti akcií: Toto sú faktory garantujúce výnosy

Diskusia 1  
Tajomstvo vysokej návratnosti akcií: Toto sú faktory garantujúce výnosy
Zdroj: chicagobooth;aWealthofCommonSense
Foto: SITA/AP;YT/RMH Advisors


17. 1. 2020 - Je len niekoľko faktorov, nie desiatky, ktoré vysvetľujú návratnosť akcií. Tie najlepšie vysvetľujú zmeny na akciovom trhu.

Mnoho investorov v rokoch 2007-2009 prišlo o všetko. Dôvodom bolo, že zle zareagovali na dianie na trhu a predali akcie príliš neskoro. Niektorí však prišli o peniaze aj kvôli tomu, že v roku 2009 očakávali ďalší pokles po prepade cien akcií o 50 %. Riadiť sa príkladmi z minulosti samozrejme nie je najlepší nápad , trh hrá s investormi hru, v ktorej dlho nie je jasné, čo sa bude diať. Vždy je dobré si vopred ujasniť, aký máte investičný horizont, rizikový profil, prečo vlastne investujete a kedy budete investované peniaze potrebovať. Ale tiež to, že keď už riskujete, mali by ste si byť vedomí toho, čo sa môže stať. Investovať len toľko, aby ste neprišli o všetko.

Nesnažiť sa trafiť dno na trhu
Pokúsiť sa predpovedať dianie na trhu na základe predchádzajúcich kríz a prepadov na trhu je nebezpečná hra, ktorá väčšinou nekončí víťazstvom. Zakaždým, keď chcete investovať blízko dna, je potrebné počítať s tým, že načasovanie nemusí byť ideálne, a podľa toho riskovať.

Mať k dispozícii dostatok likvidných rezerv
Ale zároveň to nepreháňať.  Je pekné mať k dispozícii veľa hotovosti, keď trhy padajú. Horšie je, keď sa jej potom nedokážete zbaviť. Závislosť na hotovosti môže investora doviesť k zisteniu, že prepásol to najlepšie.

Diverzifikovať naprieč triedami aktív aj v čase
Diverzifikácia je jednoduchý spôsob, ako sa vyhnúť premýšľaniu o tom, či byť "v akciách" naplno, alebo vôbec. Ďalším spôsobom  je rozloženie investícií na menšie časti. História síce ukazuje, že investovanie jednorázovo je naozaj z dlhodobého hľadiska možno najlepšie, ale nie každý na to má nervy. Pravidelné investície sú najlepším spôsobom, ako si zaistiť pokojnejší spánok.

Mať plán B
Nech sú vaše plány akékoľvek, je potrebné mať záložný plán. Je teda dobré si rozmyslieť, čo budete robiť, keď veci nepôjdu podľa vašich predstáv.
 

Tajomstvo vysokej návratnosti akcií: Toto sú faktory garantujúce výnosy

Eugene F. Fama a Kenneth R. French sú  priekopníkmi v definovaní faktorov, ktoré vysvetľujú nadmerné výnosy akcií a iných aktív. Dlhodobejšie tvrdia, že akcie majú len niekoľko spoločných zdrojov rizika. Dvojica preskúmala stovky potenciálnych faktorov z ktorých vybrali päť, resp. šesť ovplyvňujúcich výnosy akcií. Svoj prvý trojfaktorový model publikovali v roku 1993, argumentujúc, že ​​beta, veľkosť a hodnota postačia na vysvetlenie výnosov akcií. V roku 2015 ale pridali ďalšie dva, ziskovosť a investície.

Aký je najlepší spôsob, ako analyzovať faktory a určiť, či týchto päť, alebo nejaké iné, skutočne vysvetľujú výnosy? Výskumní pracovníci používajú nespočetné štatistické metódy, ale Fama a French argumentujú v prospech rozšírenia skoršieho prístupu k opisu výnosov konkrétne v prípade akcií.

Regresná štatistika sa používa na izoláciu a určenie dôležitosti premennej. Povedzme, že viete o niekoľkých merateľných atribútoch akcií,  ako je pákový efekt a výkonnosť odvetvia, ktoré by mohli viesť k návratnosti akcií. Regresia funguje ako test, ktorý pomáha určiť, či jeden z týchto atribútov, ktorý môže súvisieť s niektorým faktorom, skutočne vysvetľujúcim výnosy. Regresia môže pomôcť vysvetliť rozdiely medzi výnosmi dvoch akcií v rovnakom čase. Regresné štatistiky používajú mnohí odborníci v oblasti oceňovania aktív. Fama a French ju použili vo svojich troj a päťfaktorových modeloch na identifikáciu faktorov časových radov alebo rizikových faktorov, ktoré sa v priebehu času opakujú.

Práca výskumníkov naznačuje, že môže existovať len niekoľko faktorov, nie desiatky, ktoré vysvetľujú návratnosť akcií. Prehodnotením a úpravou zavedených metód analýzy upravili päť faktorov, ktoré najlepšie vysvetľujú zmeny na akciovom trhu.

1, Trhové riziko (beta)
Rizikovosť akcie v porovnaní s jej benchmarkom. Akcie s menším trhovým rizikom mali tendenciu časom trh prekonávať.

2, Veľkosť
Trhová kapitalizácia akcií. Akcie firiem s malou kapitalizáciou mali tendenciu predstihnúť akcie s veľkou kapitalizáciou.

3, Hodnota
Meranie  podľa pomeru cena / účtovná hodnota alebo iného pomeru.

4, Ziskovosť
Prevádzková rentabilita základnej spoločnosti. Akcie ziskových spoločností majú tendenciu dosahovať lepšie výsledky.

5, Investície
Celkový rast aktív základnej spoločnosti. Akcie spoločností s rastúcimi aktívami klesajú.

+1, Momentum (neoficiálny faktor)
Tendencia akcií, ktoré v minulosti prekonali akciový index, čo predpovedá silné pokračujúce výnosy.