Poukazovanie dávok sociálneho poistenia sa neupraví

Pridajte názor  Zdroj:

27. 3. 2019 - Ustanovenie týkajúce sa poukazovania dávok, tak ako to navrhovala opozičná SaS, sa neupraví. Návrh zákona o sociálnom poistení v stredu v parlamente neprešiel.

Ustanovenie týkajúce sa poukazovania dávok, tak ako to navrhovala opozičná SaS, sa neupraví. Návrh zákona o sociálnom poistení v stredu v parlamente neprešiel.

Podľa doterajšej právnej úpravy môže Sociálna poisťovňa ustanoviť osobitného príjemcu s jeho súhlasom a so súhlasom poberateľa dávky alebo zákonného zástupcu vtedy, ak poberateľ dávky alebo zákonný zástupca zo zdravotných dôvodov nemôže výplatu dávky prijímať.

Liberáli navrhovali, aby bolo umožnené ustanoviť osobitného príjemcu aj bez súhlasu poberateľa, ak mu to nedovoľuje zdravotný stav. Za osobitného príjemcu je možné v takomto prípade ustanoviť blízku osobu poberateľa dávky sociálneho poistenia. "Sociálna poisťovňa v zmysle návrhu bude povinná ustanoviť osobitného príjemcu len na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára najneskôr do troch dní," konštatuje sa v predkladacej správe.

Návrh reagoval aj na situácie, keď poberateľ dávky sociálneho poistenia nemá blízku osobu, ktorá by ujmu poberateľa dôvodne pociťovala ako svoju vlastnú. V takom prípade podľa predkladateľov malo byť možné rovnako počas troch dní ustanoviť za osobitného príjemcu aj obec, kde má poberateľ dávky trvalý pobyt.

"Dôvodom návrhu sú opakované a dlhoročné problémy stoviek poberateľov dávok sociálneho poistenia a ich najbližších príbuzných, keď sa väčšinou náhle a nečakane ocitnú v situácii, že nie sú schopní zo zdravotných dôvodov prijať dávku, ktorá sa im vypláca v hotovosti, a nemajú zriadený bankový účet, čo je osobitne časté u seniorov, ale aj u ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím," priblížili predkladatelia.