Tatra banka plánuje vyplatiť akcionárom dividendy za viac ako 38 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj:

27. 3. 2019 - V minulom roku pritom banka rozdelila medzi akcionárov sumu 67,88 mil. eur.

Tatra banka plánuje akcionárom vyplatiť dividendy v sume 38,13 mil. eur. V minulom roku pritom banka rozdelila medzi akcionárov sumu 67,88 mil. eur. Banka o návrhu na výplatu dividend z nerozdelených ziskov, ako aj o vysporiadaní minuloročného zisku bude rozhodovať na valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať 25. apríla.

Spoločnosť v minulom roku dosiahla podľa individuálnej účtovnej závierky zisk 109,64 mil. eur. Z toho výplata výnosov z investičného certifikátu by mala byť podľa zverejnených informácií na úrovni 5,76 mil. eur. Prídel do nerozdeleného zisku minulých rokov by mal byť v objeme 103,89 mil. eur.

Individuálny zisk samotnej banky v medziročnom porovnaní poklesol o 3,2 %. Celá skupina Tatra banky dosiahla v minulom roku zisk 119,87 mil. eur pri znížení o 3,6 %. Pokles zisku bol spôsobený najmä vyššou tvorbou opravných položiek a vyššou daňou z príjmu. Prevádzkový výsledok vzrástol o 7,1 %. Napriek poklesu čistého zisku hodnotí banka zisk za rok 2018 ako úspešný, pričom jej zisk už ôsmy rok po sebe konzistentne presahuje hranicu 100 mil. eur.

Rast tvorby opravných položiek nebol podľa vyjadrení spoločnosti spôsobený znížením kvality portfólia, ale práve naopak. Miera zlyhaných úverov vlani podľa vyjadrení banky klesla. Opravné položky rástli pre rozhodnutie Tatra banky o konzervatívnejšom prístupe k ich tvorbe.

Hlavným cieľom banky na tento rok bude potvrdiť dôveru akcionárov. S očakávaním mierneho spomalenia slovenskej ekonomiky a rastu úverov vznikne ešte silnejší tlak na kvalitu bankových služieb. Banky sa už v raste nebudú môcť spoľahnúť iba na rýchlo sa zväčšujúci trh. To však podľa vyjadrení Tatra banky neznamená, že ziskovosť bánk by mala utrpieť. Úrokové sadzby na produktoch zrejme dosiahli takmer dno a priestor na ich ďalší pokles je veľmi obmedzený. Preto by sa aj slabší rast úverov mal preniesť do rastu výnosov.

Veľkou brzdou bankovníctva zostanú podľa vyjadrení Tatra banky aj v roku 2019 záporné sadzby Európskej centrálnej banky a banková daň. V porovnaní so susednou Českou republikou sú pasíva slovenských bánk výrazne drahšie. Práve preto sú vklady v súčasných podmienkach pre banky nie veľmi zaujímavé, konštatuje Tatra banka.

Tatra banka bola do Obchodného registra SR zapísaná 1. novembra 1990. V súčasnosti patrí do rakúskej skupiny Raiffeisen. Prostredníctvom svojej siete zhruba 150 obchodných miest pôsobí vo všetkých regiónoch Slovenska a zamestnáva približne 3 400 pracovníkov.