5 výstražných signálov: Kedy nadišiel čas zbaviť sa dividendových akcií

Pridajte názor  
5 výstražných signálov: Kedy nadišiel čas zbaviť sa dividendových akcií
Zdroj: InvestorPlace
Foto: getty images


24. 1. 2020 - Firmy, ktoré sú dobre riadené a rastú, vytvárajú peňažný tok, ktorý sa môže rozdeliť medzi akcionárov. Ale ako všetci vieme, akcie nie vždy idú smerom hore.

Niektorí investori sú natoľko odhodlaní, že tvrdia, že svoje dividendové akcie nikdy nepredajú. Budú ich držať dokonca aj vtedy, ak  znížia dividendu, pretože všetky akcie zažívajú určitú volatilitu a celé je to vlastne súčasťou odlivu a prílivu na trhu. A potom sú tu investori, ktorí sú v prvom rade zameraní na príjmy. Načo by im boli pozície v dividendových akciách, ktoré nakoniec nevyplácajú nič?

Vystihnúť ten správny čas, kedy akcie predať, môže byť zložité. Ak klesne hodnota akcií, môže sa rovnako ľahko vrátiť späť? Ak dôjde k zníženiu vyplácanej dividendy, dá sa ešte hovoriť o rastovom potenciáli z dlhodobejšieho hľadiska?

Existujú určité varovné signály, ktoré sa oplatí sledovať ak vlastníte dividendové akcie. Sgnály, ktoré predznamenávajú, že niečo nebude v poriadku.

Výstraha č. 1: Zhoršujúci sa peňažný tok
Pri určovaní, či je vyplácanie dividendy pre spoločnosť udržateľné, by sme sa mali v prvom rade pozrieť na to, koľko má firma hotovosti. Akú hotovosť má firma v súvahe a jej schopnosť generovať peňažný tok (rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami firmy za určité časové obdobie). Ak sa peňažný tok spoločnosti zhoršuje alebo má obrovské dlhy a nemá dostatok peňažných príjmov k tomu, aby ich zvládala splácať, jej schopnosť vyplácať dividendu sa tiež zhoršuje.

Výstraha č. 2: Zníženie úverového ratingu
Firmy sa bránia zníženiu ratingu, pretože zníženie úverového ratingu znamená, že sú vystavené riziku vyšších nákladov na úvery pri vydávaní nových dlhov. Keď dôjde k zníženiu ratingu, často sa znižuje dividenda, aby sa zachovali peňažné toky.

Výstraha č. 3: Slabé fundamenty
Zverejňovanie hospodárskych výsledkov za kvartál odhaľuje, ktoré firmy dokážu udržať svoje programy odkupu akcií a výplaty dividend. Keď má firma slabé fundamenty, nemôže sa spoliehať na rast predaja alebo rast zisku pre zlepšenie svojho peňažného toku. Namiesto toho sa musí pozerať na to, čo môže škrtnúť, aby sa rozdiel vyrovnal a uvoľnila sa hotovosť. Prvým krokom je zvyčajne ukončenie spätného odkupu akcií a druhý krok je zníženie dividendy. Vo väčšine prípadov nezáleží na tom, koľko po sebe nasledujúcich štvrťrokov spoločnosť vyplácala dividendy, alebo ako sa trvalo zvyšuje suma behom času. Mnoho firiem bude uprednostňovať cash flow, pretože to je spôsob, ako udržať svoju činnosť.

5 výstražných signálov: Kedy nadišiel čas zbaviť sa dividendových akcií

Výstraha č. 4: Programy spätného odkupu akcií

Prostredie  s mimoriadne nízkymi úrokovými sadzbami vytvorilo šialenstvo spätných odkupov akcií. Spoločnosti používajú lacný firemný dlh na financovanie agresívnych programov spätného odkúpenia akcií. To je skvelá správa pre akcionárov, pretože akcií ubúda a tie zostávajúce sú cennejšie. Avšak, keď spoločnosť obmedzí alebo pozastaví svoj program spätného odkupu akcií, môže to byť znakom problémov. Konkrétne, keď spoločnosť pozastaví svoj program spätného odkupu akcií, zvyčajne to znamená, že nemá dostatok peňazí na podporu programu, alebo že by sa kvôli odkupu dostala do priveľkého dlhu. A ak spoločnosť nemá dostatok peňazí na podporu spätného odkupu akcií, dividenda bude nasledujúca, ktorú škrtnú.

Výstraha č. 5: Klesajúca cena akcií, rastúci výnos
Keď sa firma dostane do finančných problémov, zvolí menej udržateľné spôsoby na podporu vyplácania dividend. Napríklad spoločnosť môže znížiť náklady a hotovosť pôvodne vyčlenenú na základné operácie alebo kapitálové investície použije na financovanie dividend. V iných prípadoch môže firma prevziať viac dlhov alebo predať akcie, aby získala viac finančných prostriedkov na podporu dividend. Čo je zaujímavé, ak sa toto deje v zákulisí, dividendový výnos spoločnosti sa zdá byť atraktívnejší pre po výnosoch bažiacich investorov. Je to preto, že dividendový výnos stúpa, keď cena akcií spoločnosti klesá. Ak sa však investorom nepodarí odhaliť skutočný dôvod zvyšovania dividend, mohli by sa ocitnúť v problémoch, keď firma v konečnom dôsledku nedokáže udržať mieru výplaty a dividendu zníži.

To sú v krátkosti niektoré princípy, ktoré by mal mať každý (dividendový) investor na pamäti. Pravidelný príjem z dividendy môže byť veľkým prínosom, ale to neznamená, že akcia bude pre vás navždy tou najlepšou voľbou. Včasné odhalenie známok, kedy môže byť vyplácanie dividendy problematické, je kľúčom k ochrane príjmov, na ktoré ste sa chceli spoľahnúť.