Počet minimálnych dôchodkov medziročne vzrástol

Diskusia 2  Zdroj:

17. 2. 2019 - Kým ku koncu januára minulého roka evidovala Sociálna poisťovňa 47 054 vyplatených minimálnych dôchodkov, na konci januára tohto roka ich bolo 48 755.

Počet poberateľov starobných a invalidných dôchodkov, ktorým Sociálna poisťovňa priznala tzv. minimálny dôchodok, v januári tohto roka medziročne stúpol. Kým ku koncu januára vlaňajška evidovala Sociálna poisťovňa 47 054 vyplatených minimálnych dôchodkov, na konci januára tohto roka ich bolo 48 755. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Minimálny dôchodok má poistencovi zabezpečiť dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku netreba žiadať, o nároku na zvýšenie jednotlivých dôchodkov na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy.

Výška minimálneho dôchodku je u každého dôchodcu individuálna a závisí od tzv. počtu kvalifikovaných rokov poistenca. Takýchto rokov musí byť minimálne 30, pričom za kvalifikovaný rok sa považuje taký odpracovaný rok, v ktorom poistenec dosiahol zákonom stanovenú minimálnu hranicu príjmu. Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného dôchodku alebo poberateľ invalidného dôchodku.