Nové odvetvie internetového biznisu: Fake news, trollovia a falošné profily

Diskusia 12  
Nové odvetvie internetového biznisu: Fake news, trollovia a falošné profily
Zdroj: HOR
Foto: SITA/AP;TASR/AP


18. 2. 2019 - Ochrana pred dezinformačnými kampaňami je jedným z nových odvetví internetového biznisu a netýka sa zďaleka len ovplyvňovania volieb. Fake news, trollovia, falošné profily na sociálnych sieťach, to všetko je potenciálnym biznisom pre firmy z oblasti tzv. dezinformačnej obrany. Jednou z nových oblastí nasadenia umelej inteligencie je aj odhaľovanie falošných správ, podvodných inzerátov a nepravej reklamy.

Objem dát, ktoré sa na nás denne rútia plynule rastie, odhaduje sa, že každú minútu sa celosvetovo zašle 160 miliónov emailov a na Youtube pribudne v tom istom čase 600 videí. Údaje zo stránky brandwatch hovoria, že na Facebooku je asi 81 miliónov falošných profilov a tiež, že na Facebooku je doteraz uložených celkovo 250 miliárd fotografií. S tak obrovským množstvom dát a ich kontrolou sa nemôže vyrovnať žiaden človek a preto k slovu prichádzajú technológie zo sféry AI – umelej inteligencie, ktoré majú pomôcť rozoznať falošné správy a klamlivé informácie.

Nové odvetvie internetového biznisu: Fake news, trollovia a falošné profily

Obavy z ovplyvňovania mienky obyvateľov zahraničnými záškodníkmi na internete nemajú len politici ale aj podnikatelia. Škody napáchané falošnými správami či reklamou sa prejavujú nižšou dôverou spotrebiteľa k elektronickým médiám. To má negatívne následky vo forme nižšieho dopytu po tovaroch vzhľadom na nižšie využívanie online predajných kanálov. Ako zistila agentúra Brandhome, až 92 % Belgičanov si myslí, že už boli konfrontovaní s falošnými správami. A až 57 % opýtaných hovorí, že ak by o nejakej značke čítali falošné negatívne správy, už by ju viac nekupovali.

Nové odvetvie internetového biznisu: Fake news, trollovia a falošné profily

Takéto zistenia musia vydesiť každého obchodníka, najmä ak sa čoraz väčšie objemy predaja začínajú presúvať na internet. Firmy na budovanie svojej značky vynakladajú obrovské čiastky a poškodenie dobrého mena je významným reputačným rizikom. Pre ohrozených predajcov prichádza s ponukou na trh niekoľko spoločností, ktoré pracujú s technológiami AI. Jednou z nich je texaská firma New Knowledge, ktorá od roku 2015 pracuje na odhaľovaní dezinformácií na internete. Medzi ich klientov patria najmä spoločnosti zo zoznamu Fortune 100, hlavne filmové štúdiá a hudobné vydavateľstvá. Samozrejme ich zákazníkmi sú aj spoločnosti vyrábajúce spotrebný tovar, ktorým hrozí útok na ich integritu zo strany kybernetických záškodníkov na sociálnych sieťach. Určitú časť svojich objednávok majú aj od verejných inštitúcií, hlavným poľom pôsobenia je však komerčný sektor. Príkladom ich projektov je odhaľovanie kampaní proti poľnohospodárskym firmám, ktoré na trh prinášajú geneticky modifikované osivá.

Nové odvetvie internetového biznisu: Fake news, trollovia a falošné profily

New Knowledge už pracuje na ochrane firiem, ktoré sa stali predmetom útokov internetových záškodníkov, ktorí na čiastočných výsledkoch určitých výskumov spustili anti-kampaň na twitteri a iných sociálnych médiách. Ohrozeným firmám poskytnú balík softwéru ako službu, spolu aj s analytikmi, ktorí pomôžu odhaliť pripravovaný útok proti klientovi. Následne oslovia prevádzkovateľa sociálnej siete s požiadavkou, aby blokoval niektoré príspevky, alebo priamo účty, ktoré ich softvér identifikuje ako zdroje dezinformačných kampaní. New Knowledge už získala od investorov ako sú GGV Capital, Lux Capital alebo Haystack čiastku vyššiu ako 13 miliónov USD.

Podobnú misiu si vybrala spoločnosť Adverif.ai z Tel Avivu, ktorá využíva umelú inteligenciu a strojové učenie na odhaľovanie fake news. Jej produkt rozkladá správy na menšie celky a snaží sa verifikovať, čo o popisovanej udalosti uviedli iné zdroje, odkiaľ správa prišla, či sa vyjadril k danej udalosti aj niekto iný a podobne. Výsledok je potom predložený objednávateľovi a hovorí o pravdepodobnosti toho, či je konkrétna správa falošná, alebo pravdivá. Doterajšia úspešnosť tohto algoritmu bola 90 %. Ten istý postup sa vo Adverif.ai uplatňuje aj na odhaľovanie fotografií, ktoré boli upravené fotoshopom a deklarované za pravé. Or Levi zakladateľ Adverif.ai má za sebou projekty v e-commerce a je odborníkom na strojové učenie a umelú inteligenciu.

Nové odvetvie internetového biznisu: Fake news, trollovia a falošné profily

Odhaľovanie falošných správ a dezinformačných kampaní je jedným z trhov budúcnosti, ktorého význam bude v najbližších rokoch narastať. Podstatné je nielen odhaľovať skreslené správy po ich zverejnení, o čo sa snaží Facebook v kooperácii s firmami ako Snopes a Factcheck. Oveľa účinnejšie bude zrejme správy blokovať ešte pred ich rozšírením a vystopovať autorov, aby nemohli páchať  ďalšie zlo.Takúto prácu však musia prevziať špecializované firmy, ktorých softwér dokáže pomocou AI riešiť komplikované úlohy na veľkých dátach, čoho dôkazom je aj údajné prerušenie spolupráce Facebooku s Associated Press pri kontrolovaní správ v roku 2019.