Moderná monetárna teória: Vláda svoje dlhy splatiť nemusí

Diskusia 6  
Moderná monetárna teória: Vláda svoje dlhy splatiť nemusí
Zdroj: bloomberg
Foto: SITA/AP


18. 1. 2019 - Ekonomické modely stredného prúdu väčšinou implicitne predpokladajú, že v dlhom období budú dlhy splatené. Politická ľavica v USA ale presadzuje neortodoxnú teóriu, ktorá tvrdí, že vláda svoje dlhy nakoniec splatiť nemusí. Tejto teórii sa hovorí moderná monetárna teória, čiže MMT.

Ekonóm Noah Smith na stránkach Bloombergu píše, samotný koncept nie je nič nové. "MMT má mnoho elementov a jej zástancovia sa obvykle vyjadrujú pomocou výrazov, ktoré strednému prúdu ekonómov často nie sú známe. Všetko sa ale krúti okolo tvrdenia, že americká vláda v skutočnosti nečelí žiadnemu rozpočtovému obmedzeniu a teda nie je nikdy nutné zvyšovať dane tak, aby boli pokryté federálne výdavky," píše Smith.

Toto tvrdenie v podstate stojí na predpoklade, že vláda si môže peniaze vždy natlačiť. Ak by sa vláda dostala do problémov so splácaním a investori by už neboli ochotní nakupovať jej obligácie, Fed by podľa uvedenej logiky zabezpečil, aby náklad nových pôžičiek nerástol. Dokonca by mohol kupovať aj dlhy korporátneho sektora, aby udržal náklad kapitálu čo najnižšie.

Ľudí presadzujúcich MMT možné negatívne dopady takejto politiky veľmi netrápia. Vrátane prerastania vládneho sektora do ekonomík či straty nezávislosti centrálnej banky. Z tohto pohľadu má MMT pravdu, že rozpočtové obmedzenia neexistujú. Smith ale poukazuje na jednu kľúčovú vec, ktorá v celom argumente chýba. Tou sú obmedzené reálne zdroje.

Moderná monetárna teória: Vláda svoje dlhy splatiť nemusí

Ak by sa totiž skutočne rozbehlo neobmedzené financovanie vládnych deficitov tlačením peňazí, dospelo by sa k bodu, kedy by už neboli žiadne voľné zdroje v ekonomike, pretože vláda by nakupovala stále viac a viac. Potom je možné, že by sa aj vo vyspelej krajine, akou sú Spojené štáty, dostavila hyperinflácia.

Niektorí zástancovia MMT túto možnosť pripúšťajú, iní nad ňou mávnu rukou s tým, že v USA by k tomu nikdy nemohlo dôjsť. Argumentujú tým, že ani kvantitatívne uvoľňovanie neprinieslo rast inflácie tak, ako mnohí varovali. Smith ale pripomína, že inflácia sa možno na vysoké  úrovne nezdvihla práve preto, že Fed je stále nezávislou inštitúciou a súkromný sektor verí, že by centrálna banka zabránila prílišnému rastu cien včasnou zmenou svojej politiky.

"MMT stojí a padá s predpokladom, že v USA k hyperinflácii nemôže dôjsť. Naše nedávne skúsenosti môžu ukazovať, že takáto možnosť je skutočne nepravdepodobná. Ale nikto nevie, čo by sa stalo, keby MMT prestala byť iba teóriou a začala byť praxou," uzatvára ekonóm.