Harmonizovaná miera inflácie dosiahla v júli 2018 hodnotu 2,6 %

Diskusia 1  Zdroj:

17. 8. 2018 - V júli 2018 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 2,6 %.

V júli 2018 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 2,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Priemerná ročná miera inflácie vyjadrená zmenou priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov dosiahla v júli 2018 hodnotu 2,3 %.

Medzimesačný harmonizovaný index spotrebiteľských cien 99,8 % bol ovplyvnený najmä znížením a zvýšením cien v odbore potraviny a nealkoholické nápoje (záporný príspevok 0,20 percentuálneho bodu), odevy a obuv (záporný príspevok 0,05 p. b.), rozličné tovary a služby (záporný príspevok 0,03 p. b.), alkoholické nápoje a tabak (záporný príspevok 0,02 p. b.), doprava (záporný príspevok 0,01 p. b.), zdravotníctvo (kladný príspevok 0,01 p. b.), bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá (kladný príspevok 0,03 p. b.), reštaurácie a hotely (kladný príspevok 0,03 p. b.), rekreácia a kultúra (kladný príspevok 0,09 p. b.).