Máte starosti s kontrolou firemných výdavkov? Pustite ich k „oblakom“

  
Máte starosti s kontrolou firemných výdavkov? Pustite ich k „oblakom“
Zdroj: PR článok

31. 7. 2018 - Viacerí z nás vedia, aká problematická a náročná je kontrola firemných výdavkov, ich sledovanie a analýza.

Keď zamestnanci platia za firemné výdavky, väčšinou putujú peniaze z ich vrecka alebo musia žiadať o preddavok z pokladne. Po zaplatení musia následne účtenku priniesť naspäť účtovníkovi a čakať na zdĺhavé vyúčtovanie výdavkov, prípadne pracovnej cesty a diét. Pre zamestnávateľa je ťažké zistiť súhrnné informácie o tom, na čo putujú finančné prostriedky, kto nimi platí a kde. Ešte horšie je, keď zamestnávateľ tieto údaje potrebuje ihneď, no sú k dispozícií až na konci mesiaca po vyúčtovaní. Či ide o podnikateľa bez zamestnancov alebo s nimi, konečne už nemusí účtenky zbierať, triediť ich a ručne nahadzovať do programu!

Sledovanie a kontrola firemných výdavkov

Pri hospodárení s finančnými prostriedkami firmy je dnes veľmi ťažké sledovať, kto nimi platí, za čo a kedy, keďže účtovné výstupy sú k dispozícií až na konci mesiaca. Ideálne by pre zamestnávateľa/podnikateľa bolo v reálnom čase zistiť, koľko utráca jeho zamestnanec. Ak zamestnanec zaplatí omylom firemnými prostriedkami, pre účtovníka vzniká práca navyše.

Ako vyššie spomínam, podnikateľ síce má na konci mesiaca k dispozícií vyúčtovanie výdavkov, no v dnešnej dobe by bolo prínosné ihneď vedieť aj to, koľko bolo napr. vynaložené iba na cestovné náklady za tento týždeň. Tiež by sa hodilo vedieť, u ktorých dodávateľov alebo predajcov firma míňa najviac peňazí. Ak potrebujete zistiť určité detaily okamžite, je nutné kontaktovať účtovníka a ten musí dodatočne informácie nájsť. Ďalej ich musí spracovať a doručiť k Vám (to však trvá určitý čas a taktiež je to pre neho ďalšia práca navyše).

Máte starosti s kontrolou firemných výdavkov? Pustite ich k „oblakom“

Evidencia pokladničných dokladov a vyúčtovanie

Každý z nás, či už podnikateľ alebo zamestnanec, musí zbierať a viesť si evidenciu pokladničných dokladov. Podnikateľ alebo zamestnanec ich odovzdáva svojmu nadriadenému či účtovníkovi. Ten potom účtenky skontroluje a fyzicky z nich nahadzuje údaje do účtovného softvéru. Z vlastnej skúsenosti viem, že nie je nič horšie ako to, keď vám na konci mesiaca volá váš účtovník, že ste mu neodovzdali potrebné účtenky a on ich tak nemôže priradiť k zrealizovaným platbám. Takto vám môžu byť firemné výdavky zosobnené.


„Účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi. Účtovanie účtovných prípadov v účtovných knihách môže vykonať iba na základe účtovných dokladov (zásada dokladovosti).“  FINANČNÁ SPRÁVA SR


Riešenie?

Pokiaľ ste sa vo vyššie uvedenom texte našli aj vy, máme pre vás dobrú správu – existuje na to riešenie!

Pomocou novej platformy blockyvoblakoch.sk a ich firemnej karte je veľmi jednoduché mať firemné výdavky pod kontrolou a získať z nich údaje, ktoré môžu vo veľkej miere pomôcť k rozvíjaniu vášho biznisu. Veľkou výhodou je i to, že táto služba je kompatibilná s väčšinou účtovných softvérov. To znamená, že aj váš účtovník bude mať z tohto programu radosť.

Pre sprehľadnenie uvádzam súhrn výhod, ktoré toto inovatívne riešenie prináša:

 1. Zníženie administratívnej záťaže v zmysle:
  - žiadne papierové účtenky (nahradené digitálnymi účtenkami)
  - žiadne stratené účtenky (účtenky sú vždy k dispozícií na zabezpečenom úložisku
  - účtovník nemusí ručne párovať účtenky s platbami (prebieha automaticky v rámci programu)
   
 2. Prehľad a kontrola nad výdavkami v reálnom čase:
  - jednoduché nastavenie výdavkových limitov pre zamestnancov
  - notifikácie v reálnom čase pri realizovaných platbách (zamestnávateľ môže schváliť výdavok-alebo žiadať jeho odôvodnenie od zamestnanca)
  - detailný report a analýza výdavkov (zamestnávateľ má nonstop prístup k analýze výdavkov, ktorú je možné prispôsobiť podľa zamestnanca, podľa položiek, podľa času a iné)
  - doplnkové výkazy  (možnosť sledovať vývoj cien v čase, porovnanie cien, porovnanie dodávateľov, rôzne iné štatistiky)

Krátke zhrnutie:
Pozrite si krátke video o službe blockyvoblakoch.sk. Nahliadnite do rozhrania programu a zoznámte sa s jeho šikovnými funkciami.

 

Chcete si službu blockyvoblakoch.sk vyskúšať zdarma?

Ak by ste si radi vyskúšali túto platformu, neváhajte a napíšte nám!