Spotrebiteľské ceny sa vo februári 2018 medziročne zvýšili o 2,1 %

Pridajte názor  Zdroj:

14. 3. 2018 - Spotrebiteľské ceny sa vo februári 2018 v porovnaní s februárom 2017 v úhrne zvýšili o 2,1 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Spotrebiteľské ceny sa vo februári 2018 v porovnaní s februárom 2017 v úhrne zvýšili o 2,1 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Medziročne vzrástli ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje o 4,6 %, reštaurácie a hotely o 2,7 %, rozličné tovary a služby o 2,5 %, doprava o 2,4 %, rekreácia a kultúra o 1,6 %, alkoholické nápoje a tabak, bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá zhodne o 1,5 %, vzdelávanie o 1 %, odevy a obuv o 0,5 %, nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 0,4 %. Klesli ceny v zdravotníctve o 0,2 %. Nezmenili sa ceny za pošty a spoje.
Spotrebiteľské ceny sa vo februári v porovnaní s januárom v úhrne zvýšili o 0,2 %. Zvýšili sa ceny v odboroch doprava o 1,4 %; rozličné tovary a služby o 0,8 %; nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti 0,4 %, zdravotníctvo o 0,3 %, bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá, rekreácia a kultúra, reštaurácie a hotely zhodne o 0,2 %, alkoholické nápoje a tabak o 0,1 %. Klesli ceny odevov a obuvi o 0,8 %, potravín a nealkoholických nápojov o 0,7 %. Na januárovej úrovni zostali ceny za pošty a spoje; vzdelávania.
V priemere za rok 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,3 %.
Index spotrebiteľských cien sa vo februári oproti januáru zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 0,2 %, v domácnostiach dôchodcov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,1 %.
Index spotrebiteľských cien sa vo februári 2018 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov, za nízkopríjmové domácnosti zhodne o 2,1 %, za domácnosti dôchodcov o 2,2 %.
V priemere za rok 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov, za nízkopríjmové domácnosti zhodne o 2,3 % a za domácnosti dôchodcov o 2,4 %.