Český štátny rozpočet v minulom roku skončil s deficitom 6,2 mld. CZK

Pridajte názor  Zdroj:

3. 1. 2018 - Ide o druhý najlepší výsledok od roku 1997. V porovnaní so schválenou výškou deficitu bol vlaňajší rozpočtový schodok nižší o 53,8 mld. CZK.

Hospodárenie v rámci štátneho rozpočtu Českej republiky v roku 2017 skončilo schodkom v sume 6,2 mld. českých korún (CZK), čo je druhý najlepší výsledok od roku 1997. V porovnaní so schválenou výškou deficitu bol rozpočtový schodok nižší o 53,8 mld. CZK. Informovalo o tom v stredu české ministerstvo financií v správe, ktorú zverejnilo na svojej internetovej stránke.

Výrazne lepšie ako plánované výsledky štátneho rozpočtu ČR sa dosiahli vďaka tomu, že daňové príjmy a príjmy z poistného na sociálne zabezpečenie boli o 41,1 mld. CZK vyššie, ako sa očakávalo. V porovnaní s rokom 2016, kedy český štátny rozpočet vykázal prebytok 61,8 mld. CZK, bol výsledok za rok 2017 horší o 67,9 mld. CZK. Ak by sa však hospodárenie českého štátneho rozpočtu očistilo o prostriedky z rozpočtu EÚ, tak by za rok 2017 skončilo schodkom iba vo výške 1,3 mld. CZK, pričom za rok 2016 by to bol deficit v sume 13,6 mld. CZK.