Banky v eurozóne sa musia viac venovať riešeniu problému zlých úverov

Pridajte názor  Zdroj:

24. 11. 2017 - Európsky bankový dohľad dôrazne varoval finančné domy v Európe, aby začali odbúravať zlé úvery. "Niektoré banky musia urobiť viac pri riešení problému zlých úverov," povedala šéfka Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (ECB) Daniele Nouyová v piatok na výročnej konferencii European Banking Regulation vo Frankfurte nad Mohanom.

Európsky bankový dohľad dôrazne varoval finančné domy v Európe, aby začali odbúravať zlé úvery.

"Niektoré banky musia urobiť viac pri riešení problému zlých úverov," povedala šéfka Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (ECB) Daniele Nouyová v piatok na výročnej konferencii European Banking Regulation vo Frankfurte nad Mohanom.

Podľa Nouyovej sa vzhľadom na aktuálne dobrý stav ekonomiky vnucuje otázka: "Kedy, keď nie teraz?" Finančné inštitúty si musia stanoviť ambiciózne, realistické a dôveryhodné ciele. V tomto procese však hrajú kľúčovú úlohu aj orgány dohľadu, zdôraznila Nouyová.

Banky v eurozóne majú ako dedičstvo finančnej krízy vo svojich portfóliách stále obrovský objem problémových úverov, ich celková hodnota predstavuje 844 miliárd eur. To znižuje ich pripravenosť poskytovať nové úvery, čo má zasa negatívny vplyv na rast ekonomiky.

Šéf ECB Mario Draghi prednedávnom vyzval regulačné orgány, orgány dohľadu, banky a príslušné národné inštitúcie, aby problém zlých úverov riešili spoločne. Je však potrebné vytvorenie prostredia, v ktorom by sa mohli zlé úvery účinne odbúrať.

Prostredie pre cezhraničné fúzie bánk sa zlepšilo vďaka euru ako spoločnej mene a jednotnej regulácii. "Nie je úlohou dohľadu určiť, čo je dobrá fúzia," uviedla Nouyová. O zmysluplnosti cezhraničnej fúzie podľa nej rozhodujú investori a manažéri. "Ja osobne si nemyslím, že veľkosť je sama osebe prekážkou."