M. Beňová: Spotrebiteľ musí byť prvoradý

Pridajte názor  Zdroj:

14. 11. 2017 - Ochrana spotrebiteľa a súvisiace právomoci sú prevažne v rukách jednotlivých členských krajín Európskej únie.

Ochrana spotrebiteľa a súvisiace právomoci sú prevažne v rukách jednotlivých členských krajín Európskej únie. Tie zároveň nemajú záujem sa ich vzdávať. Spoločný trh, ako aj súvisiace riešenie v súčasnosti často diskutovaného problému dvojakej kvality potravín si však vyžaduje rovnaké postupy, ako aj prehlbovanie vzájomnej spolupráce národných kontrolných orgánov.

"V prípade uplatňovania právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa potrebujeme vidieť jednoznačný pokrok. Spotrebiteľ musí byť prvoradý,“ zdôraznila europoslankyňa Monika Beňová. Právomoci, ktoré má v tejto oblasti Európska komisia sú definované nejasne a v mnohom nedostatočne. „Ak chceme napríklad v prípade potravín spoločné štandardy, musí ísť o rozhodnutie lídrov národných štátov. Akákoľvek harmonizácia a ani konkrétne kroky k rovnakej kvalite bez ich súhlasu nebudú," uviedla.

Viacerí z nich však problém dvojakej kvality potravín, či iných výrobkov stále ignorujú. "U nich doma jednoducho nie je," povedala Monika Beňová. Ďalšie fungovanie spoločného trhu z hľadiska rovnakej kvality produktov si však vyžaduje jednotný mechanizmus presadzovania práva. "Znamená to aj rovnaké právomoci, koordináciu a jednotné postupy pri kontrole ochrany spotrebiteľa a účinnej prevencii. Takýto prístup by mohli oceniť aj kvalitní výrobcovia," dodala. Posilňovaním spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa sa bude plénum Európskeho parlamentu zaoberať na utorkovom zasadnutí.

TASR informovala europoslankyňa Monika Beňová.