Slovenská republika pripravuje emisiu 30-ročných dlhopisov

Diskusia 2  Zdroj: TASR

10. 10. 2017 - Slovenská republika pripravuje emisiu nového 30-ročného štátneho dlhopisu. Bez bližších informácií o tom na svojej internetovej stránke informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).

Slovenská republika pripravuje emisiu nového 30-ročného štátneho dlhopisu. Bez bližších informácií o tom na svojej internetovej stránke informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).

Za spoločných vedúcich manažérov tejto emisie poverila spoločnosti CITI, ČSOB (KBC Group), HSBC a NATIXIS, ktorí budú organizovať globálny investorský hovor.

"V závislosti od trhových podmienok emitent ponúkne investorom emisiu 30-ročných dlhopisov," avizuje ARDAL.