Slováci sa cez leto viac zaujímali o dovolenky, ako o nehnuteľnosti

Pridajte názor  
Slováci sa cez leto viac zaujímali o dovolenky, ako o nehnuteľnosti
Zdroj: ringo.sk;LEXXUS;Hypocentrum finančné služby
Foto: thinkstock


4. 10. 2017 - Letné mesiace tohto roka testovali rezidenčný trh nehnuteľností naplno. Prvé čísla za tretí kvartál poukazujú na veľmi zaujímavé zmeny a väčší záujem Slovákov o dovolenku než o kúpu nehnuteľností.

Ponuka a novinky na trhu
Rezidenčný trh novostavieb i v treťom kvartáli roku 2017 pokračoval v slabšej dynamike. Na trhu novostavieb sa v letných mesiacoch predalo menej ako 900 bytových jednotiek, čo je za posledné obdobie silný pokles v objeme zazmluvnených nehnuteľností. Horšie čísla sú prirodzeným vyústením reštrukturalizácie trhu, dovolenkovej sezóny a sťaženia dostupnosti hypotekárnych úverov. V rámci svojej ponuky až 32 projektov nezaznamenalo žiaden aktívny pohyb v zazmluvnenosti (pozitívny či negatívny). Pätnásť projektov dokonca zaznamenalo na trhu čistý úbytok v objeme zazmluvnenia svojej ponuky.

V kategórii nových projektov, priniesol na trh najvyššiu ponuku projekt Seberíniho  - 114 bytov. Bol nasledovaný projektom Proxenta Residence v prvom bratislavskom okrese s celkovou ponukou 64 jednotiek. V rámci noviniek sa na treťom mieste umiestnil projekt Trnavská Residence v mestskej časti Ružinov s ponukou 54 bytov.

V rámci existujúcich projektov na trhu iba sedem projektov zmenilo kladne objem svojej ponuky, tým že kupujúcim boli poskytnuté ku kúpe nové bytové jednotky v rámci novej etapy v projekte alebo spustením predaja ďalšieho balíka bytových jednotiek do predaja. Najvýraznejšiu zmenu bolo možné vidieť v ponuke projektu SKY PARK, ktorý rozšíril balík ponuky bytových jednotiek o 108 bytov.

Vzhľadom na negatívny vývoj rezidenčného trhu novostavieb v Bratislave počas júla až septembra, celkový objem voľných bytov na trhu medzikvartálne poklesol skoro o 10 %. Najväčší pokles objemu voľných bytov sme zaznamenali v druhom bratislavskom okrese, kde celková ponuka voľných bytov v ponuke klesla o viac ako 40 %. Naopak, najbohatšia ponuka nehnuteľností na zazmluvnenie je po treťom kvartáli 2017 v prvom bratislavskom okrese, s celkovým počtom 935 voľných jednotiek. 

Najviac sa v predaji darilo projektom v druhom Bratislavskom okrese
Z hľadiska počtu predaných jednotiek dominoval druhý bratislavský okres. Objem zazmluvnených bytov sa na celkovom objeme predaja podieľal s viac ako 30 %. Najmenší objem zazmluvnených bytov (101 jednotiek), bol počas letných mesiacov zaznamenaný v štvrtom bratislavskom okrese.

Naopak, z pohľadu počtu projektov, ktoré v rámci okresu zaznamenali aktívny či negatívny predaj bol tretí bratislavský okres najúspešnejší (28 % podiel na celkovom objeme aktívnych projektov na Bratislavskom rezidenčnom trhu). V piatom Bratislavskom okrese bolo pri predaji svojej ponuky úspešných iba osem projektov, čím sa tento bratislavský obvod stal najslabším okresom v rámci aktívnych predajov v projektoch. 

Jednotková cena  za m2  voľných bytov stúpla len veľmi mierne
Vzhľadom na situáciu na trhu, priemerná cena voľných bytov len veľmi mierne stúpla. Nejasná situácia na trhu, podporovaná zmenami v oblasti hypotekárneho financovania, vplývala aj na vývoj cien na bratislavskom rezidenčnom trhu novostavieb.

Mnohé projekty zaznamenali, i napriek tejto situácii, korekcie cien svojej ponuky smerom nahor. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálnym obdobím, bola ponuka bytov drahšia. Kupujúci si z ponuky vyberali pri vyšších medzikvartálnych cenách, a to o približne 1,4 %. Priemerná cena voľných bytov sa podľa prvých údajov ku koncu tretieho kvartálu 2017 dostala na hodnotu 2 057 EUR/m2 bez DPH. Najvýraznejší medzikvartálny nárast priemernej jednotkovej ceny za meter štvorcový sme v rámci okresov namerali v druhom bratislavskom okrese; priemerná jednotková cena voľných bytov tu vzrástla o viac ako 2,3 %. Naopak, jedine štvrtý bratislavský okres zaevidoval pokles v priemernej jednotkovej cene voľných bytov, ktorý medzikvartálne dosiahol hodnotu viac ako 1,2 %.   

Hypotekárny trh sa niesol v znamení zmien
V treťom kvartáli 2017 zaznamenali banky pokles žiadaných úverov, a to vzhľadom na letné obdobie, ktoré je už tradične každý rok, v porovnaní s ostatnými mesiacmi, slabšie. Okrem toho sa ešte viac pritvrdilo v poskytovaní hypoték nad 80% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti, banky sa snažili o niečo striktnejšie dodržiavať limity nariadené NBS.

 

Autorom je Ing. Peter Ondrovič, Ph.D.