Tvrdenia kúpeľov sú neodborné, nepravdivé a demagogické

Pridajte názor  Zdroj: TASR

14. 9. 2017 - Tvrdenia Kúpeľov Bojnice o tom, že ťažba hnedého uhlia má ohrozovať termálne liečivé zdroje, sú neodborné, laické, nepravdivé, demagogické a účelovo manipulujú verejnú mienku.

Tvrdenia Kúpeľov Bojnice o tom, že ťažba hnedého uhlia má ohrozovať termálne liečivé zdroje, sú neodborné, laické, nepravdivé, demagogické a účelovo manipulujú verejnú mienku. V reakcii na vyjadrenia kúpeľov, ktoré sa obrátili na Európsky parlament (EP), aby preskúmal dopady ťažby na región, to uviedli Hornonitrianske bane Prievidza (HBP).

"Vzhľadom na to, že tvrdenia poškodzujú podnikateľské aktivity a rozvojové zámery Hornonitrianskych baní Prievidza, podnikli sme právne kroky na ochranu obchodného mena našej spoločnosti," uviedla ďalej v reakcii pre TASR tlačová hovorkyňa HBP Adriana Siváková.

Ako ďalej tvrdí, za viac ako 50 rokov hydrogeologického prieskumu viacerí poprední hydrogeológia a uznávané akademické kapacity vylúčili ovplyvňovanie liečivých termálnych vôd ťažbou uhlia. "Nehoráznosťou je tvrdenie o prievale z roku 1954, pri ktorom bola už v roku 1960 vyvrátená súvislosť medzi takzvaným prievalom v južnom prekope na prvom horizonte Bane Mládeže a bojnickým žriedlom," zdôraznila.

K žiadnemu ohrozeniu životného prostredia činnosťou HBP nedochádza, reagovala ďalej Siváková a zároveň pripomenula, že Elektráreň Nováky prešla v roku 2015 rozsiahlou modernizáciou a ekologizáciou. "Výsledkom je plnenie prísnych emisných limitov stanovených Európskou úniou a výrazný pokles emisií. V roku 2016 boli emisie popolčeka o 70 % nižšie, oxidy dusíka o 50 % nižšie a emisie oxidov síry preukázateľne o 87 % nižšie ako rok predtým," konkretizovala.

Tvrdenia o zvyšovaní onkologických ochorení podľa baní nepotvrdzujú žiadne oficiálne štatistiky, z pohľadu chorobnosti, úmrtí, výskytu nádorových ochorení, ochorení dýchacích ciest, srdcovocievnych ani obličkových chorôb nevykazuje región žiadne mimoriadne odchýlky. "Rázne sa tiež ohradzujeme voči tvrdeniam o závislosti na štátnych dotáciách. Podpora pre vyrobenú elektrickú energiu z domáceho uhlia nie je balík peňazí zo štátneho rozpočtu," dodala Siváková.

Bojnické kúpele sa obrátili prostredníctvom petície na EP, keďže sa obávajú, že v dôsledku existujúcej a plánovanej ťažobnej činnosti HBP hrozí v súčasnosti ohrozenie ich činnosti, a to pre masívne čerpanie termálnej vody v lokalite Laskár a novú ťažbu plánovanú tri kilometre od termálnych prameňov, ktoré kúpele využívajú. "Činnosťou HBP a výrobou elektriny spaľovaním uhlia ENO dochádza k ohrozeniu životného prostredia, zvyšovaniu emisií, zvyšovaniu onkologických ochorení, pričom HBP sú plne závislé od štátnych dotácií. Otvorenie debaty a transparentnosť zásahov Slovenskej republiky môže odstrániť pochybnosti o jej postupe, alebo pomôcť zmeniť región z ťažobného na kúpeľný, respektíve zo štátom dotovaného na trhový, vybudovaný na súkromných investíciách," zhrnul generálny riaditeľ Kúpeľov Bojnice Slavomír Eliaš.

Od EP okrem iného žiadajú posúdenie vplyvu ťažby a výroby elektriny spaľovaním uhlia na životné prostredie a zdravie obyvateľov na hornej Nitre, zastavenie doterajšej ťažby a prípravy ďalšej ťažby HBP v Novákoch v 12. ťažobnom poli, preskúmanie kompenzácie nákladov na výrobu elektriny z domáceho uhlia či poskytnutie odporúčaní Slovenskej republike potrebných na prípadnú premenu banského regiónu na kúpeľný, respektíve na región vybudovaný na iných súkromných investíciách.