CDCP SR, a.s. informuje

Pridajte názor  Zdroj: SITA

10. 8. 2017 - BRATISLAVA 10. augusta (SITA) -V predchádzajúcom prevádzkovom dni došlo k nasledujúcim zmenám/zrušeniam v emisiách alebo k vzniku/zániku pozastavenia práva nakladať s celou emisiouDátum zmenyNázov emitentaSídlo emitentaIČO emitentaISINForma CPDruh CPPodoba CPMnožstvo CPMenovitá hodnotaMenaVerejná obchod.09.08.2017AMSLICO AIG Funds sprav.

BRATISLAVA 10. augusta (SITA) -

V predchádzajúcom prevádzkovom dni došlo k nasledujúcim zmenám/zrušeniam v emisiách alebo k vzniku/zániku pozastavenia práva nakladať s celou emisiou

Dátum zmeny Názov emitenta Sídlo emitenta IČO emitenta ISIN Forma CP Druh CP Podoba CP Množstvo CP Menovitá hodnota Mena Verejná obchod.
09.08.2017

AMSLICO AIG Funds sprav. spol., a.s.

Pribinova 10, 81109 Bratislava SK 0035803525 SK1110005396 Na meno Akcia kmeňová Zaknihované cenné papiere 500 3 320,000000 EUR A

Dátum platnosti od
Pôvodná hodnota: 25.01.2002
Nová hodnota: neuvedené

Zmena práva emisie
Pôvodná hodnota: RSI0 - Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Nová hodnota: neuvedené

Zrušenie emisie
Pôvodná hodnota: neuvedené
Nová hodnota: 09.08.2017

Dátum zmeny Názov emitenta Sídlo emitenta IČO emitenta ISIN Forma CP Druh CP Podoba CP Množstvo CP Menovitá hodnota Mena Verejná obchod.
09.08.2017 Alico Funds Central Europe sprav. spol., a.s.

Pribinova 10, 81109 Bratislava SK

0035803525 SK1110005149 Na meno Akcia kmeňová Zaknihované cenné papiere 200 3 320,000000 EUR N

Dátum platnosti od
Pôvodná hodnota: 26.05.2003
Nová hodnota: neuvedené

Zmena práva emisie
Pôvodná hodnota: RSI0 - Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Nová hodnota: neuvedené

Zrušenie emisie
Pôvodná hodnota: neuvedené
Nová hodnota: 09.08.2017

Dátum zmeny Názov emitenta Sídlo emitenta IČO emitenta ISIN Forma CP Druh CP Podoba CP Množstvo CP Menovitá hodnota Mena Verejná obchod.
09.08.2017 Alico Funds Central Europe sprav. spol., a.s.

Pribinova 10, 81109 Bratislava SK

0035803525 SK1110005602 Na meno Akcia kmeňová Zaknihované cenné papiere 125 3 320,000000 EUR N

Dátum platnosti od
Pôvodná hodnota: 31.07.2003
Nová hodnota: neuvedené

Zmena práva emisie
Pôvodná hodnota: RSI0 - Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Nová hodnota: neuvedené

Zrušenie emisie
Pôvodná hodnota: neuvedené
Nová hodnota: 09.08.2017