ŠFRB vlani poskytol úvery za vyše 197 mil. eur a podporil 36.364 bytov

Pridajte názor  Zdroj: TASR

8. 8. 2017 - Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) v minulom roku podporil obstaranie 1519 bytových jednotiek a obnovu 34.845 bytov.

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) v minulom roku podporil obstaranie 1519 bytových jednotiek a obnovu 34.845 bytov. Objem priznaných úverov dosiahol 197.089.500 eur. Vyplýva to z výročnej správy fondu za rok 2016, ktorá je zverejnená na jeho internetovej stránke.

Vlani vstúpila do platnosti novela zákona o ŠFRB aj nové energetické požiadavky a sprísnené kritériá v oblasti energetickej hospodárnosti budov. „Napriek sprísneným kritériám uplynulý rok bol pre našu inštitúciu úspešný najmä z pohľadu pretrvávajúceho záujmu verejnosti o podporu obnovy bytových budov, obstarania nájomných bytov a obstarania bytov pre fyzické osoby vo forme poskytnutia zvýhodnených úverov,“ zhodnotil generálny riaditeľ ŠFRB Juraj Kurňavka.

Fond sa podľa neho snažil čo najlepšie využiť svoj potenciál a podporiť čo najviac energeticky efektívnych projektov, čo sa mu aj podarilo. Posúdil 1114 doručených žiadostí, z ktorých 903 (81,06 %) spĺňalo zákonom stanovené kritériá. Objem priznaných úverov bol vo výške 197.089.500 eur, čím ŠFRB podporil obstaranie 1519 bytových jednotiek výstavbou alebo kúpou a obnovu 34.845 bytov. Celkovo sa staral o 37.743 klientov a spravoval úvery v hodnote 2.527.997.636,07 eura.

Najväčší objem z poskytnutých finančných prostriedkov investoval fond do obnovy existujúceho bytového fondu, a to až 40,43 % z celkových rozpočtových prostriedkov. „Významný podiel predstavovala podpora nájomného bývania, ktoré je dôležitým nástrojom na podporu mobility pracovnej sily a riešením bytovej otázky mladých ľudí. Dôležitou súčasťou našich aktivít boli aj projekty na zabezpečenie vlastníckeho bývania pre mladé rodiny do 35 rokov,“ priblížil Kurňavka.

Za jeden z najvýraznejších úspechov predchádzajúceho roka považuje dočerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci projektu Jessica, ktoré boli použité na znižovanie energetickej náročnosti existujúcich bytových domov. „Podporou týchto projektov sme významne prispeli k zlepšeniu kvality životného prostredia a zníženiu spotreby energií, čo má významný vplyv najmä na znižovanie emisií CO2 a energetickú bezpečnosť štátu,“ doplnil generálny riaditeľ ŠFRB.

Od budúceho roka by sa pritom mali upraviť podmienky pre žiadateľov o úvery tak, aby sa zatraktívnilo poskytovanie služieb fondu. Novelu zákona o ŠFRB pripravuje fond v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR.