Počet uzatvorených zmlúv v PSS v prvom polroku vzrástol

Pridajte názor  Zdroj:

3. 8. 2017 - Prvá stavebná sporiteľňa uzatvorila v prvom polroku so svojimi klientmi 85 729 zmlúv o stavebnom sporení.

Prvá stavebná sporiteľňa (PSS) uzatvorila v prvom polroku so svojimi klientmi 85 729 zmlúv o stavebnom sporení. V medziročnom porovnaní to podľa vyjadrení spoločnosti znamená nárast o 21,4 %. Objem cieľových súm týchto nových zmlúv sa zvýšil o 19 % na 1,52 mld. eur. Vo výročnej správe za rok 2016 si firma stanovila za cieľ, že v tomto roku uzatvorí zhruba 140 tis. zmlúv za 2,61 mld. eur.

V rámci úverovania spoločnosť uzatvorila v prvých šiestich mesiacoch necelých 12 tis. zmlúv. V porovnaní s prvými šiestimi mesiacmi vlaňajška je to pokles o 8,3 %. Objem úverov a medziúverov sa znížil o 13,2 % na sumu 267,77 mil. eur. Za celý tento rok firma predpokladá, že poskytne približne 25,5 tis. úverov. Polročné vyplatené finančné prostriedky sa znížili o 12,8 % na 290,48 mil. eur.

Prvá stavebná sporiteľňa vznikla 16. novembra 1992 a ovláda takmer 90 % trhu stavebného sporenia. Slovenská sporiteľňa v nej vlastní 9,98 % akcií, rakúska Erste Group Bank má 25,02-percentný podiel. Nemecká firma Bausparkasse Schwäbisch Hall a rakúska Raiffeisen Bausparkassen Holding majú zhodne po 32,5 % akcií.