V stredu o poskytnutí stimulov pre šiestich investorov

Pridajte názor  Zdroj:

17. 1. 2017 - Šesť spoločností by malo získať od štátu investičnú pomoc v celkovej výške 9,6 mil. eur a vytvoriť necelých 400 nových pracovných miest.

Vláda by mala v stredu rokovať o šiestich návrhoch rezortu hospodárstva na poskytnutie investičných stimulov. Šesť spoločností by malo získať od štátu investičnú pomoc v celkovej výške 9,6 mil. eur. Firmy by mali na Slovensku preinvestovať 27,4 mil. eur a vytvoriť necelých 400 nových pracovných miest. Najviac pracovných miest má vzniknúť v obci Krásno nad Kysucou, kde chce rozšíriť svoju výrobu komponentov do automobilov spoločnosť Hyunnam SK. Firma chce preinvestovať takmer 17 mil. eur a vytvoriť 240 nových pracovných miest. Štát firme zrejme poskytne investičné stimuly v objeme 5,9 mil. eur, z toho 5,7 mil. eur by mali byť úľavy na dani.

V Trenčíne plánuje rozšíriť svoje technologické centrum na výskum a vývoj interiérových komponentov do automobilov spoločnosť Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems. Preinvestovať chce viac ako 3,8 mil. eur, pričom by malo vzniknúť 44 nových pracovných miest. Od štátu by mal investor získať pomoc vo výške 802 574 eur. Ďalších 43 nových pracovných miest má vytvoriť firma Kuenz - SK na východnom Slovensku v obci Kechnec. Investor požaduje od štátu stimuly v objeme 1,075 mil. eur, z toho 660 tisíc eur vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok a 415 tisíc eur vo forme úľavy na dani z príjmu.

Spoločnosť Hyca plánuje v Rimavskej Sobote vytvoriť 20 nových pracovných miest pri investíciách v sume 1,2 mil. eur. Od štátu by mala získať investičnú podporu v objeme 660 tisíc eur, z toho vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v nominálnej výške 420 tisíc eur a vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta v nominálnej výške 12 tisíc eur. Ďalších 30 nových pracovných miest avizuje spoločnosť VAW v Sučanoch. Firma chce preinvestovať vyše 1,5 mil. eur. Vláda by mala investorovi schváliť štátnu pomoc vo výške 678 tisíc eur, z toho necelých 400 tisíc eur vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok a zvyšok vo forme úľavy na dani z príjmu. Firma Versaco v okrese Rimavská Sobota, v obci Hnúšťa sľubuje vytvorenie 20 nových pracovných miest pri investícii v sume vyše 1,3 mil. eur. Od štátu žiada firma pomoc v objeme 531,6 tis. eur.