Rozšírenie bratislavského závodu VW spĺňa znaky významnej investície (2)

Rozšírenie bratislavského závodu spoločnosti Volkswagen (VW) Slovakia (SK), ktorého cieľom je vybudovanie novej montážnej haly, spĺňa definičné znaky významnej investície. Konštatuje sa v návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii pre VW SK z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý dnes na svojej schôdzi schválila vláda SR.
Realizáciou investičného zámeru sa podľa rezortu hospodárstva predpokladá vytvorenie nových pracovných miest. „Vzhľadom na skutočnosť, že investičný zámer vedie k čistému nárastu pracovných miest, je možné konštatovať, že investičný zámer bude mať výrazný priaznivý vplyv na zamestnanosť v regióne,“ poznamenal rezort hospodárstva s tým, že firma deklaruje poskytnutie 100 % hodnoty investičných nákladov zo svojich vlastných zdrojov, respektíve zo zdrojov skupiny Volkswagen.
MH pripomína, že žiadateľ o vydanie osvedčenia o významnej investícii je najväčší slovenský exportér, za rok 2013 bol platiteľom najvyššej dane z príjmu právnických osôb (130,67 milióna eur), je podnikom s jednými z najvyšších tržieb a výnosov v hodnote viac ako 6,5 miliardy eur. „Rozšírením výrobného závodu dôjde k nárastu produkcie, čo v hrubých číslach predstavuje nárast exportu Slovenskej republiky,“ konštatuje sa ešte v návrhu MH.
Ďalšie podrobnosti o investícii rezort hospodárstva nezverejnil, pretože vláda materiál prerokovala ako čiastočne nesprístupňovaný. „Tento materiál bol prerokovaný ako na úrovni ministerstva, tak aj vo vláde ako dôverný. Nemôžeme preto zatiaľ zverejňovať žiadne informácie. Môžeme povedať len to, že boli splnené zákonné podmienky a že bude zamestnaných viac ako 300 nových zamestnancov. Ide zároveň o viac ako 100-miliónovú (eur) investíciu,“ uviedla po rokovaní vlády SR hovorkyňa MH Miriam Žiaková.
Významnou investíciou sa rozumie stavba, ktorej výstavbu bude zabezpečovať právnická osoba so sídlom na území SR. Základnou podmienkou pre vydanie osvedčenia podľa zákona o významných investíciách je, že finančné prostriedky na realizáciu stavby dosiahnu najmenej 100 miliónov eur investičných nákladov, že investícia je národohospodársky významná alebo jej uskutočnením sa vytvorí najmenej 300 nových pracovných miest. Podmienkou je taktiež, aby vláda SR o investícii rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.
MH SR je povinné do 60 dní od doručenia úplnej žiadosti predložiť vláde SR na schválenie návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii. Do 15 dní od schválenia návrhu vládou SR je rezort hospodárstva povinný osvedčenie o významnej investícii vydať žiadateľovi.

Súvisiace články

Aktuálne správy