Najvyššiu dlhodobú nezamestnanosť majú Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava

Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota sú okresmi s najvyššou mierou dlhodobej nezamestnanosti, ktorá presahuje hodnotu 25 %. Informoval o tom dnes na tlačovej konferencii v Bratislave riaditeľ Inštitútu zamestnanosti (IZ) Michal Páleník.
„Ak sa pozrieme na problematický región troch R, teda Rožňava, Revúca, Rimavská Sobota, miera dlhodobej nezamestnanosti tam presahuje 25 %. To znamená, že na jedného dlhodobo nezamestnaného pripadajú traja pracujúci. Tento pomer je unikátny nielen v rámci Európskej únie, ale aj v rámci Európy ako takej,“ priblížil.
Súčasné nástroje v boji proti dlhodobej nezamestnanosti sú podľa neho neúčinné a situácia sa tak stáva neudržateľnou. Kompetencie vyšších územných celkov (VÚC) v oblasti politiky zamestnanosti sú obmedzené, ale niekoľko nástrojov môžu župy ovplyvniť priamo (stredoškolské vzdelávanie, mobilita, sociálne služby) alebo nepriamo (cez verejné obstarávanie, zdravotné služby, rozvoj turizmu). Problém dlhodobej nezamestnanosti navrhuje IZ riešiť okrem iného úpravou absolventskej praxe a zavedením tzv. inkluzívneho zamestnávania.

Súvisiace články

Aktuálne správy