Za týždeň v podielových fondoch pribudlo vyše 5 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj: SITA

24. 7. 2012 - Najvyšší prírastok zdrojov v sledovanom týždni opäť zaznamenali špeciálne fondy cenných papierov v sume 7,3 mil. eur.

Zdroje v otvorených podielových fondoch pribúdali aj v uplynulom týždni. Podľa údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností totiž čisté predaje v 29. týždni dosiahli 5,3 mil. eur, keď predaj podielov dosiahol 31,5 mil. eur a spätný nákup podielov 26,2 mil. eur.

Najvyšší prírastok zdrojov v sledovanom týždni opäť zaznamenali špeciálne fondy cenných papierov v sume 7,3 mil. eur. V pluse 1,3 mil. eur skončili v uplynulom týždni aj realitné fondy, 990,4 tis. eur špeciálne fondy profesionálnych investorov, 958 tis. eur iné fondy, 534,7 tis. eur akciové fondy a v miernom pluse 25,8 tis. eur boli aj špeciálne fondy alternatívnych investícií.

Naopak záporné čisté predaje vykázali v minulom týždni peňažné fondy v sume 2,3 mil. eur. V mínuse však boli aj zmiešané fondy so zápornými predajmi 1,5 mil. eur, dlhopisové fondy s 961 tis. eur, fondy krátkodobého peňažného trhu s 463,9 tis. eur, fondy krátkodobých investícií s 399,6 tis. eur a v mínuse 143,4 tis. eur boli aj strešné fondy.

Z jednotlivých správcovských spoločností najvyššie kladné čisté predaje vykázala VÚB Asset Management s bilanciou 3,6 mil. eur. Nasledovala Prvá penzijná s prírastkom zdrojov na úrovni 1,6 mil. eur a Tatra Asset Management s 1,4 mil. eur. Naopak, najvyšší úbytok zdrojov vykázal Asset Management Slovenskej sporiteľne so zápornými čistými predajmi 1,2 mil. eur. Najúspešnejším fondom minulého týždňa bol VÚB AM – Fond bankových vkladov s čistými predajmi na úrovni 4,2 mil. eur.

Agentúra SITA vydá podrobné údaje o výkonnosti podielových fondov v 29. týždni na:

http://www.webnoviny.sk/download/2077/udaje-o-vykonnosti-podielovych-fondov.xls