SP poslala do 2. piliera namiesto firiem takmer 50 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj: SITA

23. 7. 2012 - Suma 49,4 mil. eur predstavuje zamestnávateľmi nezaplatené príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré Sociálna poisťovňa k 31. marcu tohto roka odviedla do druhého dôchodkového piliera.

Od vzniku druhého dôchodkového piliera v roku 2005 do konca marca tohto roka zaplatila Sociálna poisťovňa (SP) z garančného fondu na účty sporiteľov v dôchodkových spoločnostiach 210 mil. eur. Túto sumu poisťovňa odviedla do druhého piliera za zamestnávateľov, ktorí neuhradili príspevky na starobné dôchodkové sporenie v lehote do 60 dní odo dňa ich splatnosti. Po 60 dňoch zamestnávatelia z tejto sumy poisťovni zaplatili 76,5 %. "Absolútna suma 49,4 mil. eur predstavuje zamestnávateľmi nezaplatené príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré zaplatila Sociálna poisťovňa k 31. marcu 2012," uvádza sa v materiáli, ktorý vypracovala Sociálna poisťovňa.

Poisťovňa od vytvorenia kapitalizačného piliera do 31. marca 2012 odviedla do tohto systému príspevky v celkovej sume 5,13 mld. eur. "Najväčší podiel na odvedených príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie majú príspevky zaplatené zamestnávateľom za zamestnanca v sume 4,27 mld. eur," informuje SP. Pri dodržaní platobnej disciplíny zo strany zamestnávateľa by táto suma podľa údajov poisťovne predstavovala 4,48 mld. eur.

Garančné poistenie je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.