100 dní na MH SR bolo o urýchlenom riešení 3.energetického balíčka

Pridajte názor  Zdroj: TASR

15. 7. 2012 - Prvé dni na čele Ministerstva hospodárstva (MH) SR podľa slov jeho šéfa Tomáša Malatinského (nominant Smeru-SD) boli najmä o neodkladnom riešení a ukončení prípravy 3.

Bratislava 15. júla (TASR) - Prvé dni na čele Ministerstva hospodárstva (MH) SR podľa slov jeho šéfa Tomáša Malatinského (nominant Smeru-SD) boli najmä o neodkladnom riešení a ukončení prípravy 3. energetického balíčka pre hroziacu vysokú pokutu pre vyše ročný sklz transponovania smerníc a nariadení Európskej komisie (EK).

"Ako som zistil ihneď po príchode na ministerstvo pri preberaní agendy, tak uplynulé dva roky neboli pre energetické zákony vôbec priaznivé a Európska komisia v konaní v poslednom štádiu hrozila súdnym sporom. Následne by hrozila Slovenskej republike pokuta. Dnes po intenzívnych rokovaniach a schválení vládou SR sú oba zákony v Národnej rade SR. Podarilo sa rokovaniami s EK docieliť obojstrannú dohodu o definitívnom termíne a verím, že bez sankcií," uviedol pre TASR pri hodnotení 100 dní vlády SR minister Malatinský.

Prvých 100 dní vlády podľa neho nebolo len o práci na zákonoch, ale aj o preberaní agendy a prijímaní veľvyslancov, kde sa podarilo dohodnúť viacero návštev. "Medzi významné považujem nastavenie spolupráce v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s vládou izraelského štátu a rad ďalších bilaterálnych dohôd s viac ako dvadsiatimi veľvyslancami rôznych štátov," poznamenal.

Príprava strategického dokumentu, vyplývajúceho z Programového vyhlásenia vlády, bola podľa Malatinského na dennom poriadku a rokovaniami sa dospelo ku konečnej verzii. V rámci tohto materiálu na obdobie rokov 2012 až 2016 si MH SR stanovilo rad ambicióznych cieľov, ktoré sú zamerané najmä na zlepšovanie podnikateľského prostredia, znižovanie administratívnej záťaže, podporu konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a zabezpečenie stabilnej surovinovo-energetickej základne pre priemysel a služby.

"Za veľmi dôležité považujem podporovať investície v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou, ktoré predstavujú významný podiel pre SR. Mojím cieľom je pripraviť novelu zákona o investičnej pomoci, ktorá bude riešiť výšku investičnej pomoci vzhľadom na odvetvie práve s vysokou pridanou hodnotou," povedal Malatinský a dodal, že rozhodovanie - schvaľovanie investičnej pomoci bude založené na analýze nákladov a prínosov, vrátane posúdenia rizika a predvídateľného vplyvu na príslušný sektor a sociálno-ekonomickú situáciu daného regiónu.

"Ambíciou Ministerstva hospodárstva SR v roku 2012 je vytvoriť prehľadný právny rámec poskytovania investičnej pomoci, ktorý bude prispievať k vytváraniu dôveryhodného podnikateľského prostredia pre domácich a zahraničných investorov v SR," dodal.