Oživenie na trhu kolektívneho investovania pokračuje

Pridajte názor  Zdroj: SITA

5. 7. 2012 - Májový objem celkových čistých predajov otvorených podielových fondov na Slovensku dosiahol 38,8 mil. eur a podľa Národnej banky Slovenska potvrdil pokračujúce oživenie na trhu kolektívneho investovania.

Oživenie na slovenskom trhu kolektívneho investovania pokračovalo aj v máji tohto roka. Konštatuje to Národná banka Slovenska (NBS), podľa ktorej výška predajov fondov v piatom mesiaci predstavovala od roku 2009 nadpriemernú mesačnú úroveň. "Májový objem celkových čistých predajov otvorených podielových fondov na Slovensku spolu za všetky kategórie fondov dosiahol 38,8 mil. eur a potvrdil pokračujúce oživenie na trhu kolektívneho investovania," uvádza centrálna banka v pravidelnom mesačnom hodnotení.

Výška predajov počas všetkých piatich týždňov bola podľa NBS kladná, a to na úrovni 2,4 až 19,3 mil. eur. V porovnaní s aprílom však boli čisté predaje v máji o zhruba tretinu nižšie. "Medzimesačne nižšie kladné čisté predaje spôsobil najmä pokles kladných predajov fondov iných ako fondy peňažného trhu o 14,8 mil. eur, ako aj rast spätných odkupov fondov peňažného trhu o 1,5 mil. eur," uvádza centrálna banka. Atraktivita špeciálnych fondov cenných papierov, ktorú podľa NBS ovplyvňuje deklarované vyššie zhodnotenie, sa premieta do ich opakovane najvyšších mesačných kladných čistých predajov, na úrovni 68,7 mil. eur.

Z ostatných kategórií fondov kladné predaje vykázali aj špeciálne fondy profesionálnych investorov vo výške 16,8 mil. eur, dlhopisové fondy v objeme 5,5 mil. eur a špeciálne fondy nehnuteľností na úrovni 3,7 mil. eur. Špeciálne fondy alternatívnych investícií skončili v pluse 0,6 mil. eur.

Záporné čisté predaje vo výške 19,7 mil. eur vykázali fondy krátkodobých investícií. V mínuse skončili aj zmiešané fondy a fondy peňažného trhu, a to v objeme 9,2 resp. 8,8 mil. eur. Fondy z kategórie iné zaznamenali záporné predaje za 7,7 mil. eur, pričom akciové fondy skončili v mínuse 7 mil. eur. V mínuse 3,3 mil. eur skončili aj fondy fondov a fondy krátkodobého peňažného trhu zaznamenali mínusové predaje za 0,8 mil. eur.