Bežný účet po prvom mesiaci vykázal prebytok 44 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj: SITA

30. 4. 2012 - Obchodná bilancia podľa spresnených údajov Národnej banky Slovenska prispela k bežnému účtu v januári prebytkom takmer 264 mil. eur.

Bežný účet platobnej bilancie Slovenska skončil v prvom mesiaci tohto roka podľa spresnených údajov Národnej banky Slovenska (NBS) s prebytkom 44 mil. eur. V rovnakom období pred rokom pritom vykázal naopak schodok na úrovni vyše 22 mil. eur. Dominantnou zložkou bežného účtu zostáva naďalej obchodná bilancia, ktorá v januári vykázala prebytok 263,9 mil. eur. V pluse však bola tentokrát aj bilancia služieb na úrovni 28,7 mil. eur. Bilancia výnosov naopak vykázala schodok 141,3 mil. eur a bežné transfery boli v mínuse 107,3 mil. eur.

Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie boli po prvom mesiaci tohto roka rovnako v prebytku, a to v sume 508,4 mil. eur. Postaral sa o to finančný účet s prebytkom na úrovni 512,9 mil. eur, kým kapitálový účet bol v miernom mínuse 4,6 mil. eur. Pri položke chyby a omyly eviduje centrálna banka v januári schodok 508,4 mil. eur a tak celková platobná bilancia Slovenska bola po prvom mesiaci tohto roka vyrovnaná.

V rámci finančného účtu pritom pozitívnu bilanciu zo začiatku roka evidovali aj priame investície na úrovni 682 mil. eur, a to najmä vďaka priamym investíciám v SR. V ešte vyššom prebytku, na úrovni 1,064 mld. eur, boli portfóliové investície. Tieto prebytky však korigoval predovšetkým schodok evidovaný pri ostatných investíciách v sume 1,229 mld. eur a tiež mierny deficit pri finančných derivátoch na úrovni 3,5 mil. eur.