Dôležitému nástroju v rukách vlastníkov bytov hrozí koniec: Rezort financií ho však chce udržať!

, Redakcia

Pandémia koronavírusu okrem nepreberného množstva problémov priniesla do života Slovákov aj nástroje, ktoré sa po čase ukazujú ako užitočné. Jedným z nich je aj možnosť elektronického hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorej však po odvolaní mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou hrozí opätovné zrušenie.

Prešli ste vo vašom bytovom dome na elektronické hlasovanie pri rôznych dôležitých rozhodnutiach vlastníkov? Túto možnosť je možné využívať od konca marca 2021 na základe takzvaného „lex korona“, ktorým sa zavádzali rôzne opatrenia na obmedzenie šírenia koronavírusu. Práve obmedzené možnosti stretávania vlastníkov na domových schôdzach pritom priniesli aj tento nástroj elektronického hlasovania.

Opatrenia z „lex korona“ boli pritom účinné iba počas mimoriadnej situácie. Ministerstvo financií upozorňuje, že po jej odvolaní sa môže aj elektronické hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov uplatňovať najdlhšie do 31. decembra tohto roka.

V zákone natrvalo?

Možnosť elektronického hlasovania však pri rozhodnutiach vlastníkov pravdepodobne potrvá aj naďalej. Rezort financií totiž avizuje, že tento nástroj chce do legislatívy zapracovať natrvalo. Zverejnil predbežnú informáciu, že pre tento účel pripravuje novelu zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Túto úlohu rezortu financií zadala ešte predchádzajúca úradnícka vláda v septembri minulého roka.

Radi testujete svoje vedomosti?
Vyskúšajte niektorý z našich kvízov na tejto stránke!

„Cieľom návrhu zákona je zakotviť právnu úpravu elektronického hlasovania do zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Bez prijatia novej právnej úpravy elektronického hlasovania táto možnosť pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov zanikne,“ uvádza ministerstvo v predbežnej informácii.

Mala by sa možnosť elektronického hlasovania vlastníkov nehnuteľností zachovať?

Celý legislatívny proces by sa mal pritom spustiť už onedlho. Verejnosť sa do prípravy právneho predpisu zasielaním podnetov a návrhov môže zapojiť do 1. marca. Pripomienkové konanie k návrhu by sa malo začať v apríli až máji tohto roka.

Viac o téme: byty , elektronické služby , hlasovanie , legislatíva , legislatívne zmeny , Ministerstvo financií SR MF , pandémia covid-19 , vlastnícke práva , vlastníctvo

Súvisiace články

Aktuálne správy