Dôchodky idú mimoriadne hore o vyše 10 percent: Kedy a ako zvýšené penzie Sociálna poisťovňa vyplatí?

, Redakcia

Sociálna poisťovňa zvýši od 1. júla dôchodky mimoriadne o 10,6 %. Kedy budú zvýšené dôchodky vyplácané a bude treba o zvýšenie dôchodku žiadať?

Sociálna poisťovňa mimoriadne zvýši od júla 2023 všetky dôchodkové dávky. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej, ak kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023 presiahne päť percent, dôchodkové dávky sa zvyšujú od 1. júla 2023.

Novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá prináša aj mimoriadne zvýšenie, teda valorizáciu dôchodkov, podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová 2. júna 2023 a čaká sa na jej zverejnenie v Zbierke zákonov, čím nadobudne účinnosť.

Sociálna poisťovňa pritom v pondelok potvrdila, že dôchodkové dávky sa od 1. júla 2023 zvyšujú o 10,6 %. Prvýkrát budú dôchodky vo zvýšenej sume vyplatené v auguste, zvýšené budú spätne od 1. júla 2023.

O zvýšenie dôchodku žiadať netreba

Sociálna poisťovňa sumy dôchodkov automaticky prepočíta a rozhodne zo zákona. To znamená, že poberatelia dôchodku nemusia o zvýšenie žiadať. Prvé rozhodnutia začne Sociálna poisťovňa zasielať začiatkom augusta. Za obdobie od 1. júla 2023 do dňa splátky dôchodku v auguste 2023 bude vyplatený doplatok.

„Poberatelia dôchodkov sa nemusia obávať, zvýšená suma dôchodku im bude doplatená spätne od 1. júla 2023 bez ohľadu na to, kedy Sociálna poisťovňa o zvýšení sumy dôchodku rozhodne,“ informuje Sociálna poisťovňa.

Sociálna poisťovňa zvýši dôchodkové dávky:

  • vyplácané k 1. júlu 2023
  • priznané od 1. júla 2023 do 31. decembra 2023

V roku 2023 sa všetky dôchodkové dávky zvyšujú dvakrát a do sumy dôchodku sa započíta:

  • každoročné zvýšenie od 1. januára, ktoré je v roku 2023 11,8 % a tiež
  • mimoriadne zvýšenie od 1. júla 2023, ktoré je 10,6 %

Príklad
Sociálna poisťovňa o starobnom dôchodku rozhoduje 15. augusta 2023 a priznáva ho od 1. marca 2023. K sume dôchodku, ktorá je 550,50 eur mesačne, bude patriť zvýšenie:
1. od 1. januára 2023 o 11,8 %, to znamená + 64,90 eur na 614,90 eur mesačne a
2. od 1. júla 2023 o 10,6 %, to znamená + 65,20 eur na 680,10 eur mesačne.

Rozmrazenie a zvyšovanie minimálnych dôchodkov

Sociálna poisťovňa zároveň pripomína, že od 1. júla 2023 sa rozmrazujú a zvyšujú aj sumy minimálneho dôchodku. „Sociálna poisťovňa prehodnotí sumu minimálneho dôchodkového príjmu dôchodcu automaticky bez jeho žiadosti, vychádzať pri tom bude z výšky dôchodku po mimoriadnom zvýšení (valorizácii) od 1. júla 2023,“ uvádza.

Najskôr teda Sociálna poisťovňa zvýši pôvodný starobný dôchodok o 10,6 % a v ďalšom kroku porovná jeho výšku so stanovenou novou výškou minimálneho dôchodku. Vyplatí mu ten, ktorého suma bude pre poberateľa vyššia – a teda výhodnejšia.

Príklad
Poistenec získal 45 rokov dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku. Suma jeho starobného dôchodku k 30. júnu 2023 je 415,00 eur mesačne, čo bolo viac ako minimálny dôchodok k tomuto dátumu – a teda dôchodca poberal riadny starobný dôchodok.
Po mimoriadnom zvýšení od 1. júla 2023 bude suma jeho starobného dôchodku 459,00 eur mesačne.
Pretože od 1. júla 2023 je nová suma minimálneho dôchodku po „rozmrazení“ za 45 rokov 462,50 eur mesačne, Sociálna poisťovňa zvýši dôchodok na sumu minimálneho dôchodku. Poistencovi sa tak bude vyplácať ten výhodnejší – teda starobný dôchodok navýšený na sumu minimálneho dôchodku vo výške 462, 50 eur mesačne.

Viac o téme: dôchodcovia, dôchodky, dôchodok, minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa SP, valorizácia, zvýšenie, zvyšovanie dôchodkov

Súvisiace články

Aktuálne správy