Rada pre rozpočtovú zodpovednosť znížila v marci odhad deficitu na tento rok na 5,8 percenta hrubého domáceho produktu

Deficit verejných financií môže tento rok dosiahnuť úroveň 7,483 miliardy eur alebo 5,8 % hrubého domáceho produktu (HDP). V aktuálnom marcovom odhade to predpokladá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Oproti februáru znížila svoju prognózu schodku o 133 miliónov eur.

„K medzimesačnému zlepšeniu prispeli najmä nižšie výdavky štátneho rozpočtu a niektorých subjektov verejnej správy, pričom úspory vychádzajú zo zohľadnenia doplňujúcich informácií o hospodárení v roku 2023,“ priblížila fiškálna rada v aktuálnom rozpočtovom semafore, ktorý zverejňuje každý mesiac.

Pozitívna odchýlka od schváleného rozpočtu na tento rok predstavuje 0,2 % HDP. Riziko nedosiahnutia cieľa je tak podľa RRZ nízke. Na rozdiel od plánovaného medziročného poklesu deficitu však rada odhaduje oproti roku 2023 nárast schodku.

Najvyššie negatívne riziko pre rozpočet predstavujú opatrenia na pomoc s cenami energií

Najvyššie negatívne riziko pre rozpočet predstavujú podľa RRZ opatrenia na pomoc s cenami energií, keďže rezerva v rozpočte nepostačuje na krytie celkových nákladov na kompenzačné schémy. Rozpočet sa totiž spoliehal na financovanie cez eurofondy, ktoré by však mali byť zaúčtované do deficitu v roku 2023.

„Naopak, najvýraznejší pozitívny vplyv na saldo verejnej správy oproti rozpočtu tvorí odhadovaná úspora v bežných výdavkoch štátneho rozpočtu,“ zhodnotila RRZ s tým, že na základe vývoja v predchádzajúcich rokoch nepredpokladá vyčerpanie celého objemu zahrnutého v rozpočte.

Zároveň pripomenula, že Národná rada (NR) SR neschválila návrh nových výdavkových limitov a Slovensko tak stále nemá funkčný nástroj na ozdravenie verejných financií. „Schválenie limitu výdavkov, aktualizácia o nové opatrenia a následné zosúladenie rozpočtu by umožnili znížiť deficit hlbšie pod úroveň 6 % HDP,“ doplnila rozpočtová rada.

Viac o téme: deficit verejných financií , hrubý domáci produkt HDP , Rada pre rozpočtovú zodpovednosť RRZ , Slovensko

Súvisiace články

Aktuálne správy