Poslanci schválili časť pomoci s hypotékami. Vypočuje prezidentka Čaputová kritikov návrhu?

, Redakcia

Časť návrhu vlády na pomoc s vysokými splátkami hypoték má už aj podporu parlamentu. Poslanci v piatok odsúhlasili potrebnú legislatívu, aby mohla začať platiť už od začiatku budúceho roka. V pléne však zazneli aj kritické hlasy, podľa ktorých je pripravená pomoc neefektívna a ľudia ju zaplatia zo svojich daní.

Po schválení príslušného návrhu súvisiaceho s pomocou so splácaním úverov na bývanie v parlamente tak bude na ťahu prezidentka Zuzana Čaputová. Tá má na jeho zhodnotenie a rozhodnutie, či ho podpíše, 15 dní od doručenia. V prípade, že by sa s návrhom nestotožnila, bude o ňom musieť opätovne rozhodnúť parlament.

Vládne návrhy kritizujú opozičné strany. Napríklad SaS tvrdí, že pripravené riešenie bude neefektívne, byrokratické a drahé, pričom obmedzí konkurenciu na slovenskom bankovom trhu. Kresťanskodemokratické hnutie zase vyhlásilo, že pomoc s hypotékami môže viac pomôcť bankám ako občanom, pretože banky môžu zvyšovať úroky, keďže klienti to nepocítia do takej výraznej miery. Podľa Progresívneho Slovenska mimoriadny daňový bonus pre hypotekárnych dlžníkov zaplatia ľudia zo svojich daní a čoskoro tak nemusí byť v štátnom rozpočte dostatok financií na dôchodky.

Ako bude vyzerať pomoc s hypotékami?

Majiteľom nehnuteľností s hypotékou, ktorým v tomto roku výrazne narástla splátka úveru, by mal pomôcť mimoriadny daňový bonus. Ten si budú môcť uplatniť už za tento rok, a to v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní. Zároveň sa podľa schválenej legislatívy pri zmluvách o úvere na bývanie uzavretých od 1. januára 2024 upravia podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky.

Daňový bonus pre tento rok sa bude týkať všetkých úverov na bývanie, pri ktorých sa zvýšila zaplatená splátka v roku 2023 oproti splátke v roku 2022. „Daňovým bonusom je suma vo výške 75 % vypočítaného rozdielu, najviac však 1 800 eur ročne. Podmienkou pre možnosť odpočítania navrhovaného nového daňového bonusu je výška ročného zdaniteľného príjmu za predchádzajúce zdaňovacie obdobie najviac vo výške 1,6-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca, pričom daňovník nehnuteľnosť nesmie prenajímať,“ približuje podmienky rezort financií. Táto pomoc bude bez obmedzenia veku a výšky úveru.

V budúcom roku vláda pripravila pomoc pre dlžníkov s novým úverom cez úpravu podmienok uplatnenia si daňového bonusu na zaplatené úroky z úverov na bývanie, a to pre mladých od 18 do 35 rokov. Pôvodne nastavené podmienky s maximálnym bonusom do 400 eur sa uplatnia poslednýkrát na zmluvy o úvere na bývanie uzavreté najneskôr do 31. decembra 2023.

Nové podmienky navrhnuté pre uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky na bývanie platné od budúceho roka obsahujú aj zvýšenie maximálneho príjmu, pri ktorom má byť možné daňový bonus uplatniť, z 1,3 na 1,6-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca a zvýšenie maximálnej možnej hranice pre uplatnenie tohto daňového bonusu zo 400 eur na 1 200 eur. „Tieto navrhované nové podmienky sa prvýkrát uplatnia pri zmluvách o úvere na bývanie uzavreté najskôr po 31. decembri 2023. Daňovník si môže uplatniť iba jeden z daňových bonusov zameraných na podporu bývania,“ upozorňuje rezort financií. Táto forma pomoci bude pritom predstavovať 50 percent zo zaplatených úrokov, bez obmedzenia výšky úveru.

Vláda zavádza zmeny aj pre banky. Tie budú po novom povinné vydávať potvrdenie, a to pre dlžníkov, ktorí majú úver na bývanie a ktorí o to požiadajú. Toto potvrdenie bude slúžiť na uplatnenie si nároku na pomoc od štátu vo forme daňového bonusu.

Pomôcť má aj nová sociálna dávka

Súčasťou pomoci štátu má byť aj úplne nová sociálna dávka na bývanie od začiatku budúceho roka. Hlasovanie o tomto návrhu však ešte neprebehlo. V prípade jeho schválenia bude štát mesačne prispievať ľuďom na zvýšenú úradu splátky úveru, a to z dôvodu refixácie úveru na bývanie. Príspevok bude vo výške 75 % zo zvýšenia splátky úveru na bývanie, najviac v sume 150 eur mesačne. Dotácia zo strany štátu bude vyplácaná nasledujúci mesiac po tom, čo klient zaplatí splátku svojho úveru.

Súhlasíte s vládou pripravenou pomocou pre hypotekárnych dlžníkov?

„Na účely poskytovania príspevku sa stanovuje maximálna hranica výšky priemerného príjmu oprávnenej osoby a spoludlžníka, a to vo výške najviac 1,6-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje príjem,“ priblížil rezort práce, ktorý novinku pripravil. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2022 zverejnená Štatistickým úradom SR pritom dosiahla 1304 eur. To znamená, že 1,6-násobok tejto mzdy predstavuje aktuálne 2086,40 eur.

Nová sociálna dávka pritom nemá byť len nejaká symbolická záležitosť. Podľa analýzy vplyvov na rozpočet verejných financií si totiž v budúcom roku vyžiada dodatočné výdavky v objeme takmer 73 miliónov eur. V ďalších rokoch sa očakávajú ročné výdavky na úrovni necelých 8 miliónov. Zaujímavosťou pritom je, že takmer 5 miliónov eur ročne má ísť iba na mzdové výdavky štátnych úradníkov, ktorí majú novú dávku administrovať.

Viac o téme: bonifikácia hypoték, daňový bonus, hypotéky, Ministerstvo financií SR MF, parlament, sociálne dávky, vláda, Zuzana Čaputová

Súvisiace články

Aktuálne správy