Obrovský nápor kvôli predčasným dôchodkom pokračuje! Sociálna poisťovňa predlžuje špeciálne opatrenia

, Redakcia

Požiadať o predčasný starobný dôchodok je v tomto roku výhodnejšie, ako čakať na riadny dôchodok v budúcom roku. Záujem seniorov podľa Sociálnej poisťovne posilňuje aj legislatívna novinka, ktorou je predčasný starobný dôchodok po štyridsiatich odpracovaných rokoch. Budúci dôchodcovia ju tak zavalili novými žiadosťami.

Sociálna poisťovňa eviduje pretrvávajúci záujem klientov a podávanie žiadostí o predčasný starobný dôchodok, najmä o legislatívnu novinku, teda predčasný starobný dôchodok po štyridsiatich odpracovaných rokoch. Počet nových žiadostí od spustenia opatrení v novembri tohto roka prekročil 13,5 tisíca. V týždni od 4. do 10. decembra pritom prijalo ústredie Sociálnej poisťovne takmer štyri tisícky žiadostí. Na porovnanie, v týždni od 16. do 22. októbra to bolo iba niečo vyše 600 žiadostí.

Za vysokým náporom môže byť aj fakt, že pre mnohých budúcich penzistov môže byť požiadanie o predčasný starobný dôchodok ešte tento rok výhodné. Upozornil na to aj europoslanec a odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál. „Požiadať o predčasný starobný dôchodok ešte v roku 2023 je jednoznačne výhodnejšie, ako čakať na riadny dôchodok v roku 2024,“ uviedol.

Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti pripomína verejnosti, že naďalej pokračuje v opatreniach na včasné vybavenie klientov. Predĺžené otváracie hodiny pobočiek a vysunutých pracovísk ostávajú v platnosti aj v decembri, rovnako tak aj posilnené personálne kapacity. Žiadosť o predčasný starobný dôchodok umožňuje podať v ktorejkoľvek pobočke na Slovensku, namiesto doterajšej príslušnej podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu. Poistencom pripomína, že okrem online rezervačného systému môžu využiť na rezerváciu termínu telefonickú objednávku a tiež osobnú návštevu priamo na pracoviskách Sociálnej poisťovne.

Zároveň klientom odporúča využívať Elektronický účet poistenca (EUP), v ktorom nájdu základné informácie o počte evidovaných odpracovaných rokov potrebných na priznanie predčasného starobného dôchodku. „Budúci poberateľ v EUP rovnako získa praktický prehľad dokladov potrebných pre spísanie žiadosti. Následný proces posudzovania tak bude rýchlejší a efektívnejší,“ informuje hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Opatrenia pokračujú aj v decembri

Sociálna poisťovňa predĺžila úradné hodiny dôchodkového oddelenia všetkých pobočiek a vysunutých pracovísk s celotýždňovou prevádzkou. Výnimkou je len 13 vysunutých pracovísk takzvaného druhého typu, teda pracovísk, ktoré poskytujú služby občanom len v rámci jedného alebo dvoch pracovných dní, prípadne neposkytujú služby dôchodkovej agendy. Tieto pracoviská zostávajú  v pôvodnom režime.

Ako je otvorených 36 pobočiek a 32 vysunutých pracovísk Sociálnej poisťovne každý pracovný deň?
Pondelok od 8:00 h až do 17:00 h
Utorok od 8:00 h do 15:00 h
Streda od 8:00 h až do 17:00 h
Štvrtok od 8:00 h do 12:00 h
Piatok od 8:00 h do 15:00 h

V doterajšom režime tak zostávajú iba vysunuté pracoviská v Šamoríne, Šahách, Štúrove, Detve, Krupine, Banskej Štiavnici, Žarnovici, Medzilaborciach, Stropkove, Giraltovciach, Moldave nad Bodvou, Krompachoch a tiež v klientskom centre štátnej správy v Bratislave. Mimoriadne otváracie hodiny pre dôchodkovú agendu si záujemcovia môžu overiť aj na tejto stránke Sociálnej poisťovne.

Okrem predĺžených úradných hodín Sociálna poisťovňa naďalej umožňuje klientom osobne spísať žiadosť o predčasný starobný dôchodok v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne, nielen podľa miesta trvalého či prechodného pobytu. Buď si nájde voľný termín v online Rezervačnom systéme Sociálnej poisťovne na webovej stránke alebo si ho telefonicky či osobne dohodne priamo v pobočke, ktorú si zvolí. Do procesu vybavovania klientov sa tak zapoja aj menej vyťažené pobočky.

Ak by ste mali možnosť, využili by ste príležitosť ísť do predčasného dôchodku?

Sociálna poisťovňa prijala tiež interné organizačné opatrenia na posilnenie personálnych kapacít. Upravila a zjednotila tiež pracovné procesy a postup spisovania žiadostí v pobočkách, ktoré majú urýchliť a efektívnejšie vybaviť žiadosti klientov. Podstatou zmeny je, že pracovníci pobočky po úvodnej konzultácii a doložení dokladov predpripravia žiadosť klientov bez ich prítomnosti a následne ich vyzvú na kontrolu a podpis. Návšteva klienta sa tak skráti, čo umožní spísať viac žiadostí. Zamestnanci Sociálnej poisťovne zároveň pri práci nadčas vybavia a skompletizujú viac žiadostí.

Spisovať žiadosti o predčasný starobný dôchodok pritom pobočky už umožňujú klientom aj pred dátumom, od ktorého žiadajú dôchodok priznať. „Pozor, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nevzniká, ak ku dňu vzniku nároku na tento dôchodok je (bude) povinne dôchodkovo poistený (najmä žiadateľ o dôchodok, ktorý je v čase spísania žiadosti povinne dôchodkovo poistený, teda napr. pracuje),“ upozorňuje hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr s tým, že zároveň nie je možné súbežne poberať dávku v nezamestnanosti.

Kombinácia vyššie uvedených opatrení má podľa neho slúžiť k tomu, aby Sociálna poisťovňa dokázala obslúžiť viac klientov a umožnila každému žiadateľovi spísať žiadosť o dôchodok. Situáciu bude naďalej monitorovať a opatrenia prispôsobovať podľa potrieb jednotlivých regiónov. 

Čo Sociálna poisťovňa odporúča klientom?
Sociálna poisťovňa odporúča klientom skontrolovať si obdobia svojho dôchodkového poistenia a pripraviť si všetky potrebné doklady. Ak máte zriadený Elektronický účet poistenca skontrolujte si svoje doby poistenia a chýbajúce obdobia poistenia v záložke Príprava na dôchodok. V záložke Neevidované obdobia zistíte, za ktoré obdobie je potrebné si pripraviť a doplniť doklady k spísaniu žiadosti o dôchodok. Platí, že čím komplexnejšie je klient pripravený, tým menej návštev pobočky absolvuje/resp. návšteva pobočky je rýchlejšia. V prípade zvažovania žiadosti o predčasný starobný dôchodok po štyridsiatich odpracovaných rokoch si v EUP rovnako môžete skontrolovať, či ste potrebné obdobie dosiahli. Ak máte v záložke Príprava na dôchodok v EUP uvedené neevidované obdobia a doklady o nich predložíte pobočke, doby dôchodkového poistenia sa môžu zmeniť.
Ak Elektronický účet poistenca nemáte, všeobecné podmienky o nároku a odporúčania, čo si na spísanie žiadosti pripraviť, nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Ide o všeobecné informácie, kým v EUP máte konkrétne informácie o svojich dôchodkových obdobiach.
Ako si môžete online aktivovať Elektronický účet poistenca nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne: Ako si zriadim prístup do elektronického účtu poistenca
Podrobné informácie o tom, či spĺňate zákonné podmienky nároku na starobný alebo predčasný starobný dôchodok, aké obdobia dôchodkového poistenia sú pre získanie nároku potrebné, či aký je aktuálny dôchodkový vek, sú dostupné aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne: Dôchodok
Termín na spísanie žiadosti si môžete rezervovať nielen cez webový Rezervačný systém, ale aj telefonicky alebo osobne v ktorejkoľvek pobočke. Rezervačný systém nepredstavuje celú kapacitu pobočiek Sociálnej poisťovne na spísanie žiadosti. Pobočky a pracoviská klientov vybavujú aj pri osobnej návšteve bez rezervácie. Ak to nebude v daný deň možné, zamestnanec pobočky ich objedná na iný voľný termín.
Ak klient súhlasí a jeho životná situácia mu to dovoľuje (napr. pracuje, podniká), pobočka ho môže v súčasnej situácii s jeho súhlasom objednať na spísanie žiadosti o iný druh dôchodku ako je predčasný starobný dôchodok na voľnejšie termíny v budúcnosti. Klienti o nič neprídu. „Sociálna poisťovňa ubezpečuje, že ich nároky na základe žiadosti posúdi a vybaví aj spätne. Dôchodkovú dávku dostanú vyplatenú aj s doplatkom od dátumu priznania dôchodku,“ informuje hovorca Sociálnej poisťovne.

Viac o téme: dôchodky , Jozef Mihál , Martin Kontúr , predčasný dôchodok , predčasný starobný dôchodok , Sociálna poisťovňa SP

Súvisiace články

Aktuálne správy