Je predčasné hodnotiť, či zastropovaním cien dochádza k obmedzovaniu súťaže

V súčasnosti je predčasné hodnotiť, či zastropovaním cien potravín dochádza k obmedzovaniu hospodárskej súťaže. Uviedla to hovorkyňa Protimonopolného úradu (PMÚ) SR Adriana Oľšavská v súvislosti s určením maximálnych cien, respektíve cenových stropov vybraných produktov na maloobchodnom trhu predaja potravín reťazcami.

Úrad podľa nej monitoruje vývoj situácie na trhu maloobchodného predaja potravín. V tejto chvíli by bolo predčasné hodnotiť, či uvedeným konaním podnikateľov môže alebo nemôže dochádzať k obmedzovaniu hospodárskej súťaže.

Vo všeobecnosti však podľa Oľšavskej platí, že akákoľvek dohoda medzi konkurentmi týkajúca sa stanovenia cien alebo výmeny informácií o určovaní cien produktov či služieb môže viesť k obmedzovaniu konkurenčného prostredia. Môže tak podľa nej predstavovať porušenie príslušných ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Dôsledky takéhoto porušenia sa pritom môžu prejaviť nielen na trhu predaja vybraných produktov, ale aj na trhu ich nákupu.

Úrad poznamenáva, že v tomto prípade ide o maloobchodný trh, ktorý je vysoko transparentný a na ktorom existuje vysoká miera informovanosti účastníkov trhu o cenách a vlastnostiach tovarov ponúkaných konkurenciou. Účastníci trhu pravidelne monitorujú ceny svojich najbližších konkurentov a tomu prispôsobujú svoju vlastnú cenovú politiku. Takýmto správaním podnikateľov dochádza k tzv. cenovému nasledovaniu, ktoré z hľadiska práva hospodárskej súťaže nie je zakázané.

Viac o téme: maloobchod , obchodné reťazce , potraviny , Protimonopolný úrad SR PMÚ

Súvisiace články

Aktuálne správy