Financovanie samospráv by malo byť viazané na mix daní

Financovanie samospráv by malo byť viazané na mix daní, a to na výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO), dane z príjmov právnických osôb (DPPO), ako aj dane z pridanej hodnoty (DPH). Doteraz sú samosprávy financované len z DPFO. Uviedli to predstavitelia SaS, poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič a Martin Barto, člen rady pre ekonomický rast. Financovanie samosprávy by podľa nich malo byť decentralizované.

„Zmeníme financovanie samospráv z financovania viazaného len na daň z príjmov fyzických osôb na financovanie viazané na širší mix daní, a to DPH, dane z príjmov fyzických osôb a tiež dane z príjmov právnických osôb. Financovanie bude tak podobné daňovému mixu štátu,“ spresnil Viskupič. Spomínaný mix podľa neho prinesie vyššiu mieru predvídateľnosti pri plánovaní rozpočtov samospráv. SaS podľa Viskupiča navrhuje aj fiškálnu decentralizáciu samospráv. „Prehodnotíme financovanie miest a obcí tak, aby časť ich daňových príjmov tvorili dane z ekonomických aktivít realizovaných priamo na ich území a teda aj z daní občanov žijúcich na tomto území,“ spresnil.

Aj v prípade obcí, miest a krajov sa musí podľa Viskupiča ekonomická aktivita oplatiť. SaS preto podľa jeho slov navrhuje postupné štvorročné zvyšovanie motivácie pre samosprávy, keď sa bude percento z jednotlivých daní rok čo rok zvyšovať. „Zvyšovanie daní hospodársky rast tlmí, čo konzistentne tvrdíme dlhé roky, takže akékoľvek zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia bude pre nás vždy červenou čiarou,“ dodal Viskupič. Konsolidáciu je podľa Barta nutné uskutočniť prorastovými opatreniami a podstatne efektívnejšími verejnými výdavkami.

„Nezvyšovanie celkového daňovo-odvodového zaťaženia, zjednodušenie podnikania, predvídateľnosť a stabilitu ekonomického prostredia považujeme za kľúčové prorastové opatrenia pre budúcu vládu,“ priblížil Barto. Časť rozpočtových výdavkov nie je podľa jeho slov efektívna najmä preto, lebo sú plošné, a nie adresné. Konsolidácia verejných financií sa bude musieť podľa Barta uskutočniť v niekoľkých krokoch počas dlhšieho obdobia. „Vyšší ekonomický rast napomôže konsolidácii a tlak na redukciu výdavkov bude tak miernejší,“ dodal Barto.

Viac o téme: financovanie , samosprávy , SaS

Súvisiace články

Aktuálne správy