Ekonomika napriek vysokým úrokom nekrachuje: Ako je to možné?

Keď centrálne banky naposledy dvíhali sadzby, prišli najhoršie krízy, aké si v posledných dekádach pamätáme. Teraz je to inak.

Z titulkov ekonomických novín na nás na každom rohu vyskakuje zvyšovanie úrokových sadzieb. To v minulosti takmer vždy viedlo k recesii a prepadu hodnoty akcií na burzách. Teraz je to inak – aspoň zatiaľ. Ako je to možné? Na tieto otázky sa pokúsili zodpovedať v najväčšej privátnej banke na svete, švajčiarskej UBS. Našli tri hlavné dôvody: spotrebitelia sú stále v dobrej finančnej kondícii, monetárna a fiškálna politika sú naďalej relatívne uvoľnené a ekonomika sa s príchodom informačných technológií a prechodom od výroby k službám stala menej cyklickou.

Uvoľnené úroky a štedrí politici

Súčasný stav hospodárskeho cyklu je ako vystrihnutý z učebnice ekonómie. Vysoká inflácia viedla k prudkému nárastu úrokov, ktoré spomaľujú rozžeravenú ekonomiku. Oproti poučkám tu však je jeden háčik. Ekonomika pod tlakom vysokých úrokových sadzieb nespomaľuje dostatočne na to, aby sa zopakoval katastrofický scenár z rokov 2000 a 2007. Burzy aj pod tlakom utiahnutých úverových podmienok naďalej prudko rastú.

Dôvodov netypického stavu je podľa UBS hneď viacero. V prvom rade nie je monetárna politika dostatočne reštriktívna. To znamená, že sa firmy aj napriek vysokým sadzbám dokážu financovať stále relatívne lacno. Pomáha tiež ešte stále uvoľnená rozpočtová politika kľúčových krajín. V USA aj v Európe politici naďalej tvoria rozpočtové deficity. Tie aspoň krátkodobo pomáhajú nakopnúť ekonomiku podporou nových investícií.

„Tieto faktory naznačujú, že menová politika nebola dostatočne dlho reštriktívna na to, aby uvrhla ekonomiku do recesie, zatiaľ čo fiškálna politika je stále expanzívna,“ potvrdzuje Jason Draho z UBS. Podľa švajčiarskej banky naprieč ekonomikou stále nie je vidieť podobné excesy, ako sme zažili pri dot.com bubline alebo pri cenách nehnuteľností pred Veľkou finančnou krízou.

Stále silná ekonomika

Príchod recesie tradične ohlasuje prudko spomaľujúca biznisová aktivita. Tentoraz sa ekonomika zdá prekvapivo odolná. V silnej pozícii sú ako firmy, tak aj spotrebitelia a nezamestnanosť v Európe aj v USA sa drží tesne nad historickými minimami. Stále cítiť aj dopady pandémie, počas ktorej sa prudko zvýšili úspory obyvateľstva. Ľudia pracovali z domu a možnosti ťažko zarobené peniaze míňať boli so zatvorenými obchodmi obmedzené.

Veľká časť takto nahromadených úspor sa síce už stihla rozpustiť v období po znovuotvorení ekonomiky, stále dostatočná spotreba však drží hrubý domáci produkt nad vodou. Silu spotrebiteľov stále vidno na kľúčovom sektore služieb, ktorý naďalej rastie solídnym tempom. A to napriek drahším pôžičkám a inflácii ukrajujúcej z napätých rozpočtov domácností.

Koronavírus je ďalším komponentom, kvôli ktorému si v UBS myslia, že sme sa zatiaľ vyhli recesii. „Súčasný pandémiou narušený hospodársky cyklus vyústil do rozmachu a poklesu v rôznych segmentoch hospodárstva. To spôsobilo, že dáta boli obzvlášť skreslené a nadhodnotili rozsah, v akom ekonomika spomaľuje oproti normalizácii po otrasoch súvisiacich s pandémiou,“ vysvetľuje Draho.

Ďalším faktorom je podľa švajčiarskej megabanky štrukturálna zmena v ekonomike, súvisiaca s príchodom internetu. Dnes je hospodárstvo oveľa menej cyklická ako v minulosti a viac odolná voči recesiám. Či sa predpovede UBS potvrdia, uvidíme už v nasledujúcich kvartáloch.

Prečo ešte nie sme podľa UBS v recesii?
1. Menová politika nie je dostatočne reštriktívna, aby spôsobila recesiu
2. Fiškálna politika je stále mierne expanzívna a podporuje investície
3. Silné súvahy domácností podporujú spotrebu
4. V ekonomike chýbajú jasné excesy, ktoré ju robia zraniteľnou voči recesii
5. Úverové podmienky sa sprísnili, ale stále nie sú prehnane prísne
6. Dynamika dopytu a ponuky pracovného trhu držia trh napätý
7. Pandémia skreslila analýzu cyklu aj ekonomické dáta
8. Recesie v jednotlivých sektoroch môžu zabrániť plnej recesii
9. Americkej ekonomike dominujú služby a tie stále stabilne rastú
10. Ekonomika sa postupom času vyvinula tak, aby bola menej cyklická a náchylná na recesiu

Viac o téme: deficit , ekonomika , hospodársky rast , hrubý domáci produkt HDP , pandémia covid-19 , recesia , rozpočet , Spojené štáty americké USA , UBS , úrokové sadzby

Súvisiace články

Aktuálne správy