Čakajú nás lepšie časy: Treba ich využiť na potrebnú konsolidáciu, vyzýva rozpočtová rada!

, Redakcia

Kedy je ten správny čas na ozdravenie verejných financií? Aj keď by sa ľudia možno radšej nepríjemným opatreniam zo strany vlády vyhli, zodpovedný prístup by mal prevážiť. Aktuálny vývoj slovenskej ekonomiky, a to najmä trhu práce, podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nahráva razantnejšej konsolidácii.

Nevyhnutná konsolidácia verejných financií, ktorej potreba vychádza z vysokého rizika udržateľnosti verejných financií a z aktuálnych vysokých rozpočtových deficitov, by práve v tomto období mohla bolieť podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) ekonomiku a jej obyvateľov menej ako v predchádzajúcich krízových rokoch.

Konsolidácii nahráva očakávaný postupne zosilňujúci rast ekonomiky, priaznivý trh práce, a to silne rastúce reálne mzdy a historicky veľmi nízka nezamestnanosť.

„Pre ozdravenie verejných financií tak nastalo vhodné obdobie aj z pohľadu aktuálnej fázy ekonomického cyklu. Preto opätovne zapína fiškálne pravidlá aj Európska komisia,“ uvádza rozpočtová rada na sociálnej sieti.

Rast slovenskej ekonomiky by sa mal postupne zrýchľovať až do roku 2026. Hlavným motorom bude oživený svetový obchod, a tým pádom aj dopyt po našich tovaroch a službách. Spolu s robustným rastom spotreby a investícií by celkový rast ekonomiky mal dosahovať úroveň tesne pod tromi percentami.

Mala by vláda pristúpiť k razantnejšiemu ozdraveniu verejných financií?

„V tomto a nasledujúcich rokoch dôjde opäť k nárastu reálnych miezd vďaka prudkému poklesu inflácie, stabilnému hospodárskemu rastu a vysokom dopyte po pracovnej sile,“ očakáva rozpočtová rada.

Popri raste reálnych miezd očakáva aj pokles nezamestnanosti z minuloročných 5,9 percenta na historické minimum 5,3 percenta, zvyšovať sa bude aj spotreba domácností.

Radi testujete svoje vedomosti?
Vyskúšajte niektorý z našich kvízov na tejto stránke!

Rozpočtová rada v súvislosti s potrebou konsolidácie opakovane pripomínala, aby sa nepremrhalo to obdobie ekonomického cyklu, kedy sa ekonomika dostala z fázy podchladenia, prípadne už smeruje k prehrievaniu. Práve z toho pohľadu nastáva to správne obdobie.

„Pohľad na aktuálnu fázu hospodárskeho cyklu (output gap) ukazuje, že ekonomika začína vykazovať znaky prehrievania sa, najmä na trhu práce. Primeraná konsolidácia by tak mohla pomôcť ekonomiku stabilizovať,“ konštatuje RRZ.

Viac o téme: ekonomický rast , konsolidácia verejných financií , Rada pre rozpočtovú zodpovednosť RRZ , trh práce , verejné financie

Súvisiace články

Aktuálne správy