Analytik NBS: Bez žien by naša ekonomika okato krívala (blog)

, Ján Beka, vedúci oddelenia makroekonomických analýz NBS

Zvyšovanie účasti žien v ekonomike nie je len otázkou spravodlivosti, ale strategickou nevyhnutnosťou pre prosperitu a úspech Slovenska, píše v blogu vedúci oddelenia makroekonomických analýz Národnej banky Slovenska (NBS) Ján Beka.

  • Zamestnanosť žien počas uplynulých štyroch rokov výrazne vzrástla, čo zásadne pomáha kompenzovať nedostatok pracujúcich mužov 
  • Firmy zamestnávali najmä vzdelané ženy 
  • Na pracovnom trhu sa dokázali uplatniť aj ženy vo vyššom veku 
  • Priestor pre väčšie zapojenie do pracovnej aktivity vidíme pri menej vzdelaných ženách, na ktoré by sa mali zamerať vládne politiky 

Európa starne citeľne rýchlo, čo predstavuje zásadný problém pre budúci blahobyt a fungovanie ekonomiky. Na trhu práce chýbajú ľudia, politiky a opatrenia na podporu ekonomickej migrácie. Navyše, vzdelávania a preškoľovania v krajinách Európskej únie zaostávajú. Popri zlom demografickom vývoji čelíme aj odchodu mladých a talentovaných ľudí. Tento problém je obzvlášť vypuklý u nás na Slovensku. 

Nedostatok pracovnej sily je téma, o ktorej počas našich pravidelných rozhovorov s podnikateľmi zo všetkých kútov Slovenska počúvame až pričasto. Práve preto je schopnosť umožniť všetkým tým, ktorí chcú nájsť si prácu, rozhodujúca.  

Obzvlášť to platí pre ženy – nielen u nás, ale v celej Európe. Len pre ilustráciu, dnes žije v Európe približne o 5 percent viac žien než mužov. To má, aj naďalej bude mať, zásadný vplyv pre fungovanie ekonomiky. 

Pomohlo by väčšie zapojenie žien v slovenskej ekonomike rýchlejšiemu rozvoju krajiny?

V poslednom období  zásadným spôsobom rastie zamestnanosť žien a to je veľkým šťastím. Koncom minulého roka sa vďaka tomu zamestnanosť takmer vrátila na predpandemickú úroveň. Stáli za tým dva faktory. Prvým je prílev zahraničnej pracovnej sily. Druhým však bolo najmä väčšie zapojenie žien. Zamestnanosť žien sa zvýšila o takmer 65 tisíc, zatiaľ čo u mužov sme zaznamenali pokles o približne 15 tisíc.  

Graf 1 Rast zamestnanosti oproti koncu roku 2019 (v tis. osôb) 
Zdroj: Výberové zisťovanie pracovných síl, ŠÚ SR

Vzdelaným ženám sa oplatí zamestnať sa vzhľadom na vyšší príjem. V nachádzaní zamestnania dominovali ženy s ukončenou vysokou školou. Tento zdroj kvalifikovanej pracovnej sily sa pravdepodobne vyčerpal, a tak v poslednom období pribúdajú zamestnané ženy s úplným stredným vzdelaním. Aby boli v budúcnosti vyvážené demografické zmeny, je potrebné vtiahnuť na trh práce aj ženy s nižšou úrovňou dosiahnutého vzdelania. Pre vládne politiky by to mala byť priorita v nasledujúcom období. 

Graf 2 Pracujúce ženy podľa vzdelania (prírastok oproti koncu 2019 v tis.) 
Zdroj: Výberové zisťovanie pracovných síl, ŠÚ SR

Pre nedostatok pracovnej sily začali vlani na trhu práce pribúdať aj skôr narodené ženy.  Tie na konci roku 2023 už tvorili dominantnú časť nárastu zamestnanosti žien. Pre porovnanie, v pandemickom roku 2021 si rýchlo nachádzali zamestnanie najmä mladé ženy, čo pravdepodobne súviselo s opatrnosťou a obavami, keďže bol koniec zdravotnej krízy stále nejasný.  

Graf 3 Veková štruktúra zamestnaných žien (kumulatívna zmena oproti koncu 2019 v tis. osôb) 
Zdroj: Výberové zisťovanie pracovných síl, ŠÚ SR

Pre pokračovanie tohto pozitívneho trendu budú rozhodujúce už spomínané podporné politiky a nástroje, ktoré ženám umožnia uplatniť sa, rozvíjať svoj talent a svojím príbehom inšpirovať ďalšie. 

Priestor stále existuje, najmä keď sa porovnáme s inými krajinami. Miera zamestnanosti žien je na Slovensku nižšia ako v iných európskych krajinách. Tam, kde sa líšime najviac, je zamestnanosť mladých žien (do 29 rokov). Ak by sa vytvorili lepšie podmienky pre zosúladenie pracovného a rodinného života a viac by sa pre ženy oplatilo pracovať, zrejme by sa podarilo vtiahnuť na pracovný trh ešte väčší počet mladých žien.  

Koniec koncov, zvyšovanie účasti žien v ekonomike nie je len otázkou spravodlivosti, ale strategickou nevyhnutnosťou pre prosperitu a úspech Slovenska.

Text bol pôvodne publikovaný na webe Národnej banky Slovenska.

Viac o téme: blog , Ján Beka , Medzinárodný deň žien MDŽ , Národná banka Slovenska NBS , trh práce , vzdelanie , ženy

Súvisiace články

Aktuálne správy