Vláda zmenila výpočet ceny plynu pre zraniteľných odberateľov: Tá sa má znížiť

Maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov sa zníži zo súčasných 78,1 eura za megawatthodinu (MWh) na 73,14/MWh. Vyplýva to zo všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ), ktorý vo štvrtok schválila vláda. Podstatným faktorom pri rozhodovaní pri určení tejto ceny bolo podľa materiálu už cenovo relatívne stabilné obdobie roku 2023.

„Cieľom tohto materiálu je zabezpečiť, aby dodávatelia plynu, ktorí budú v roku 2024 dodávať plyn koncovým odberateľom plynu v domácnosti a vybraným zraniteľným odberateľom plynu, do výpočtu maximálnych sadzieb za odobratý plyn pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a vybraných zraniteľných odberateľov plynu uplatnili na rok 2024 maximálnu priemernú cenu za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov plynu vo výške 73,14 eura/MWh,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v schválenom VHZ.

Súčasné náklady na nákup plynu sú podľa MH nižšie, ako ceny za nákup tejto komodity v roku 2022, ktoré sú reflektované v koncovej cene plynu pre zraniteľných odberateľov plynu podľa vyhlášky. Znížená maximálna cena 73,14 eura/MWh už podľa rezortu obsahuje aj koeficient korigujúci rozdiel medzi základnou burzovou cenou, diagramom dodávky plynu pre všetkých relevantných zraniteľných odberateľov plynu a časový aspekt nákupu plynu vo výške 30,9 % a primeraný zisk vo výške 3 eura/MWh.

Viac o téme: cena plynu , ceny , dodávky plynu , odberatelia , plyn , vláda , výpočet

Súvisiace články

Aktuálne správy