Poslanci Národnej rady prerokujú zabezpečenie núdzových dodávok tepla v skrátenom konaní

Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili v utorok skrátené legislatívne konanie k vládnemu návrhu novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) by tak mohol nariadiť dodávateľovi tepla, ktorý stratil povolenie na činnosť, aby svoju sústavu tepelných zariadení za úhradu poskytol inému držiteľovi povolení.

 Navrhované zmeny majú umožniť, aby bolo možné v čase mimoriadnych okolností zabezpečiť na vymedzenom území núdzové prevádzkovanie zariadení potrebných na výkon regulovanej činnosti, núdzové prevádzkovanie sústavy tepelných zariadení alebo ich časti. „Návrhom zákona sa zabezpečuje kontinuita prevádzky takýchto zariadení, keďže v prípade ich odstavenia a dlhodobého prerušenia prevádzky by mohlo dôjsť k ich poškodeniu, čo by malo negatívne vplyvy na dotknutých odberateľov v podobe obmedzenia alebo prerušenia dodávky,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR v dôvodovej správe k materiálu.

Návrhom zákona sa dopĺňajú kompetencie ÚRSO v oblasti vecnej regulácie, spresňujú sa prípady, kedy úrad vykonáva mimoriadnu reguláciu. Novela dopĺňa dôvod na zmenu a zrušenie rozhodnutí úradu vydaných regulovanému subjektu, ktorému bolo zrušené povolenie na podnikanie v energetike alebo povolenie na podnikanie v tepelnej energetike. Zároveň upravuje práva a povinnosti dotknutých účastníkov trhu.

Viac o téme: dodávky , Národná rada SR NR , NRSR , poslanci , rokovanie , teplo

Súvisiace články

Aktuálne správy