Nová výzva podporí vznik kompetenčných centier kyberbezpečnosti

V rámci novej výzvy bude možné získať prostriedky na vytvorenie kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti na vysokých školách. Alokované prostriedky sú vo výške viac ako 8,5 milióna eur. Informoval o tom v utorok odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.

„Výzva umožní čerpanie finančných prostriedkov z mechanizmu na vytvorenie a prevádzku kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti na verejných a štátnych vysokých školách pôsobiacich v Slovenskej republike,“ vyhlásil štátny tajomník rezortu Ivan Ivančin.Ich cieľom bude podľa rezortu vzdelávať a poskytovať odborné znalosti pre verejný a súkromný sektor a vytvorenie programu vzdelávania a zvyšovania povedomia o kybernetickej bezpečnosti pre pracovníkov verejnej správy.

Zamerané budú najmä na vznik študijných programov v oblasti kybernetickej bezpečnosti či systematickú spoluprácu s verejnou správou pri vzdelávaní zameranom na zabezpečenie potrebných kapacít v tejto oblasti. Takisto aj na metodickú pomoc vysokým a stredným školám pri vzdelávaní či nadviazanie medzinárodnej spolupráce s relevantnými medzinárodnými centrami excelentnosti a rozširovanie know-how vzdelávania.Oprávnenými žiadateľmi sú verejné a štátne vysoké školy na Slovensku. Maximálna výška na jeden projekt bude 1,70 milióna eur s DPH. Žiadatelia môžu žiadosti podávať do 31. júla 2024.

Viac o téme: informatizácia , kyberbezpečnosť , Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR MIRRI , technológie , výzva

Súvisiace články

Aktuálne správy