Obnova železničnej trate medzi Popradom a Lučivnou sa blíži do finále

Modernizácia železničnej trate medzi Popradom a Lučivnou je takmer hotová. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Železníc SR (ŽSR) Ria Feik Achbergerová s tým, že momentálne prebiehajú práce na železničnom zvršku a spodku v železničnej stanici (ŽST) Svit. Pôvodne mala byť stavba ukončená v auguste, vplyvom viacerých okolností sa však lehota predĺži do decembra.

„Realizuje sa tiež osadenie protihlukových stien, zábradlí a pokládka obrubníkov a dlažby. V súvislosti so zrušením železničného priecestia pre osobnú a nákladnú dopravu na Teplickej ulici v Poprade sa stavia okružná križovatka na Ulici na letisko, pri moteli Lavender. Tento stavebný objekt je vyvolanou investíciou stavby a bola financovaná ŽSR,“ priblížila hovorkyňa. Kruhový objazd má pomôcť vyriešiť dopravné komplikácie motoristom smerujúcim do lokality rozdelenej železničným koridorom.

Celková modernizácia trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo), 1. etapa, zahŕňala pôvodne aj adaptáciu priestorov výpravnej budovy ŽST Svit. Nakoľko v čase spracovania projektovej dokumentácie objekt nebol pamiatkovo chránený, požiadavky na jeho obnovu si nevyžadovali špecifický prístup. Následne však podľa Feik Achbergerovej objekt zaradili do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Preto si jeho obnova vyžaduje splnenie požiadaviek Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Prešove, teda primerané stavebné postupy, materiály či zabezpečenie odborných a špecializovaných kapacít. „ŽSR aktuálne realizujú stavbu podľa dokumentácie schválenej KPÚ a to v niekoľkonásobných, predchádzajúcich pripomienkovacích konaniach. Musia byť pritom dodržané všetky požiadavky s cieľom zachovať v čo najväčšej možnej miere pôvodný stav, resp. renovovať všetky časom postihnuté architektonické prvky,“ objasnila hovorkyňa.

Pôvodný zámer bol ukončiť modernizáciu úseku už v lete

Pôvodný zámer bol ukončiť modernizáciu takmer 13-kilometrového úseku v lete. Pre nedostupnosť niektorých stavebných komponentov, resp. predĺženia lehoty ich dodania z dôvodu pandémie COVID-19 a vojnového konfliktu na Ukrajine sa však ukončenie prác posúva o štyri mesiace. Cena za dielo je v zmysle zmluvy i príslušných dodatkov 137 miliónov eur bez DPH, projekt ŽSR financujú z európskych fondov. „Na základe štúdie realizovateľnosti je predpokladaná úspora času na modernizovanom úseku Lučivná – Poprad pre osobné vlaky jedna minúta a pre rýchliky 2,5 minúty. Pred modernizáciou tam bolo šesť úrovňových priecestí, v celom modernizovanom úseku sa zrušia,“ dodala Feik Achbergerová s tým, že náhradu priecestí mimoúrovňovým križovaním financujú ŽSR. Modernizácia trate pod Tatrami je rozdelená na celkovo tri etapy.

Viac o téme: modernizácia , Poprad , rekonštrukcie , Železnice Slovenskej republiky ŽSR , železničná doprava , železničné trate

Súvisiace články

Aktuálne správy