Dočkáme sa ďalšieho šrotovného? Vláda sa pohráva s myšlienkou podpory kúpy elektromobilov!

, Redakcia

Záujemcovia o kúpu nového auta by mohli už čoskoro dostať aj podporu zo strany štátu, a to vo forme tzv. šrotovného. S tým už Slovensko skúsenosti má z obdobia finančnej krízy v roku 2009, keď jeho cieľom bola podpora výroby nových áut. V súčasnosti zvažované dotácie by mali podporiť kúpu konkrétneho druhu áut – a to bezemisných a nízkoemisných vozidiel. Vláda však plánuje aj ďalšie opatrenia na podporu elektromobility za desiatky miliónov eur.

Svoje zámery popísalo ministerstvo hospodárstva v pripravenej revízii akčného plánu rozvoja elektromobility. Materiál rezort aktuálne predložil do pripomienkového konania.

Okrem iného v ňom rezort konštatuje, že jednou z hlavných bariér rozvoja trhu bezemisných a nízkoemisných vozidiel vrátane segmentu ťažkých úžitkových vozidiel sú okrem nedostatočnej infraštruktúry aj vyššie obstarávacie ceny týchto vozidiel.

Ministerstvo pripomína, že 20 krajín má zavedené finančné mechanizmy na nákup takýchto vozidiel. Počet týchto krajín vzrástol v roku 2021 o štyri. „Je to vďaka uspokojivým výsledkom tohto benefitu, ktorý preukazuje reálny a udržateľný rast trhu s vozidlami,“ spresňuje ministerstvo hospodárstva.

Jedným z bodov akčného plánu tak je aj finančné opatrenie na nákup bezemisných a nízkoemisných vozidiel. Kľúčovým parametrom tohto opatrenia je zabezpečenie dlhodobého zdroja financovania minimálne po dobu troch rokov. Ministerstvo aj vyčíslilo, koľko prostriedkov by mohlo byť na tento účel ročne vynaložených. Ide o zhruba 10 až 12 miliónov eur.

Využili by ste možnosť získať dotáciu na kúpu elektroauta za recykláciu starého?

Štát už v minulých rokoch ponúkol záujemcom o kúpu elektromobilov možnosť podpory, avšak prostredníctvom jednorazových dotácií. Tie sa však podľa rezortu až tak neosvedčili.

„Jednorazové finančné zdroje, ako to bolo v prípade dotácií na nákup elektrických vozidiel z rokov 2016 a 2019, priniesli pomoc len malému počtu užívateľov a hlavne trhovú neistotu v podobe správania spotrebiteľov (odložené nákupy takýchto vozidiel z dôvodu čakania na dotácie),“ upozorňuje rezort.

Cieľom je dlhodobá podpora

Nové nastavenie podpory by malo mať dlhodobejší efekt. Dlhodobý finančný mechanizmus totiž poskytne výrobcom, predajcom a spotrebiteľom jasné a predvídateľné prostredie. „Podmienky musia byť nastavené tak, aby pokryli čo najväčšie množstvo dopytu. Nesmie byť jediná podmienka rýchlosť registrácie žiadateľov,“ dodáva rezort hospodárstva.

Termín pre splnenie tohto plánu je nastavený do konca roka 2026. Ministerstvo teraz bude očakávať od spolugestorov vrátane Útvaru hodnoty za peniaze participáciu na príprave a posúdení efektívnosti tohto opatrenia.

„S cieľom znížiť emisie v doprave by prípadná finančná pomoc mala byť podmienená odovzdaním starého vozidla na recykláciu. V prípade vyčlenenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu do rozpočtovej kapitoly MH SR môžu byť prostriedky prerozdelené podľa zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR,“ dodáva rezort.

Podporu kúpy nových bezemisných áut je tak možné financovať priamo zo štátneho rozpočtu a aktívne hľadať spôsob, ako na daný účel použiť iné finančné zdroje, napríklad nevyčerpané prostriedky zo štrukturálnych fondov, Plánu obnovy a odolnosti SR, prípadne ďalších zdrojov EÚ.

Pribudnú tisícky nabíjacích bodov?

Revidovaný akčný plán rozvoja elektromobility na Slovensku nepočíta iba s podporou obstarania bezemisných alebo nízkoemisných vozidiel. Jeho súčasťou sú aj plány na rozvoj siete ultrarýchlonabíjacích staníc popri diaľniciach a rýchlostných cestách. Zámerom do konca roku 2026 je vybudovať viac ako dve stovky takýchto staníc. To by stálo takmer 30 miliónov eur a použiť by sa na to mohli prostriedky z plánu obnovy.

Rovnako do konca roku 2026 by mohli pribudnúť až tisíce ďalších nabíjacích bodov po celom Slovensku. Revidovaný akčný plán totiž navrhuje vybudovať minimálne 2600 verejne prístupných AC nabíjacích bodov, 500 verejne prístupných DC nabíjacích bodov, ale aj 2000 neverejných wallboxov. Použiť by sa na to mohli rovnako európske zdroje, či už z plánu obnovy alebo eurofondov, v objeme vyše 90 miliónov eur.

Plán počíta aj s podporou verejnej hromadnej dopravy v mestách, ktoré prevádzkujú dráhovú hromadnú dopravu v podobe trolejbusov. Teda v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline a v Banskej Bystrici. Tieto mestá by si z eurofondov mohli na zvýšenie podielu nízkoemisnej a bezemisnej dopravy rozdeliť cez 36 miliónov eur. Akčný plán predpokladá tiež podporu budovania batériových úložísk za vyše 40 miliónov eur.

Viac o téme: dotácie, elektromobil, elektromobilita, Ministerstvo hospodárstva SR MH, nabíjacie stanice, predaj áut, šrotovné

Súvisiace články

Aktuálne správy