V troch bytových domoch v Leviciach by mala vzniknúť stovka bytov

V Leviciach by mali pribudnúť nové bytové jednotky. Investor plánuje na území ohraničenom ulicami Komenského a Červenej armády vybudovať tri bytové domy so stovkou bytov a priestormi pre služby a administratívu. Gaštanová aleja zostane zachovaná, potvrdil primátor Levíc Ján Krtík. Architektonickú štúdiu GREEN CITY moderné bývanie a zároveň žiadosť spoločnosti DOAS, a. s., Bratislava o úpravu záväzných regulatívov schválilo mestské zastupiteľstvo.
Tri samostatne stojace bytové domy budú slúžiť na trvalé bývanie. Celkové riešenie objektov pozostáva z vytvorenia 100 bytových jednotiek rôzneho typu a 21 nebytových priestorov pre služby a administratívu. Investor predpokladá, že stavebné povolenie by malo byť vydané v máji budúceho roka. Výstavba by sa mala začať po vydaní stavebného povolenia a jej trvanie bude závisieť od výberového konania a následnej zmluvy medzi investorom a dodávateľom.
V projekte je uvažované s vybudovaním 158 odstavných stojísk, z toho sedem parkovacích státí bude vyhradených pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. V rámci areálu sú taktiež navrhnuté tri ďalšie parkovacie státia pre dobíjanie elektromobilov a dve parkovacie státia pre väčšie zásobovacie vozidlá.

Súvisiace články

Aktuálne správy