Vyššia produktivita v stavebníctve je prioritou pri cenovo dostupnom bývaní

Náklady na bývanie už prekročili únosnú hranicu a energetická chudoba sa stala významnou hrozbou. Zvýšenie produktivity práce v stavebníctve je tak najvyššou prioritou na normalizovanie stavu smerom k cenovo dostupnému bývaniu. Tvrdí to Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS).
Zväz zdôraznil, že zvýšenie cien stavebných materiálov a výrobkov naďalej potrvá. Úsilie sa podľa stavebníkov musí zamerať na zvýšenie produktivity práce cez spriemyselnenie stavebnej výroby využitím modulárnej výstavby, ktorá už preniká aj do hĺbkovej obnovy budov, 3D-tlač, robotizáciu či využitie umelej inteligencie a autonómnych systémov. „Tieto inovácie sú závislé od implementácie digitálnych technológií v stavebníctve, ktoré na Slovensku výrazne zaostávajú a ohrozujú transformáciu stavebníctva na klimaticky neutrálny sektor,“ podotkol ZSPS.
Podľa prezidenta ZSPS Pavla Kováčika projekty obnovy budov sú teraz ohrozované aj rastúcou energetickou chudobou. Táto doba podľa zväzu preveruje všetky členské štáty Európskej únie (EÚ) v tom, ako nastavili politiku boja proti energetickej chudobe. Kováčik skonštatoval, že krajiny, ktoré doteraz fungujúce pravidlá nemajú alebo ich nastavili zle, čelia narastajúcim politickým rozporom, sociálnemu napätiu a demonštráciám občanov, ktorí po problémoch s pandémiou čelia rastúcim účtom za energie.
ZSPS tiež dodal, že je načase ukončiť naviazanosť cien elektriny na ceny uhlíkových energetických zdrojov. Poukázal na to, že podľa princípov EÚ by ceny energie mali odrážať skutočné náklady na energiu, aby boli koncoví užívatelia viac stimulovaní k šetreniu a trh s energiou by mal pracovať na prideľovaní energie na činnosti, ktoré vytvárajú najväčšiu pridanú hodnotu.
„Štátna finančná pomoc na obnovu budov na bývanie na Slovensku v súčasnosti je de facto len pomocou pre bohatých, pretože pri znižovaní reálnych príjmov obyvateľstva len tí bohatší majú zdroje na spolufinancovanie a tak domácnosti, ktoré sú ohrozené alebo už upadli do energetickej chudoby, sú takouto pomocou ešte viac znevýhodnené a diskriminované,“ tvrdí Kováčik.
Zároveň dodal, že financovanie formou komunitných projektov je ideálne na financovanie projektov pre transformáciu na čistú energiu, doplňujúc projekty financované tradičnými bankovými produktmi, ktoré sú podľa neho na Slovensku stále na úrovni 90. rokov minulého storočia.
V dňoch 6. až 8. septembra 2022 sa uskutočnili stretnutia odborných skupín Zelenej dohody pre budovy, európskeho projektu zameraného na transformáciu smerom ku klimatickej neutralite, ktoré sa venovali niektorým aktuálnym otázkam. Koordinátorom tohto projektu na Slovensku je ZSPS. Európska komisia pri zverejnení tohtoročnej prognózy označila práve stavebníctvo za kľúčový sektor pre dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.

Viac o téme: bývanie , Zväz stavebných podnikateľov Slovenska ZSPS

Súvisiace články

Aktuálne správy