Vďaku za členstvo v EÚ prejavujeme aj prístupom k verejným peniazom

Vďaku za členstvo v Európskej únii (EÚ) Slovensko prejavuje aj prístupom k nakupovaniu za verejné peniaze, myslí si predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák. V tejto súvislosti upozornil na prvé rokovanie členov skúšobných komisií pre overovanie odbornej znalosti nákupcov, ktoré sa uskutočnilo tento týždeň. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.
„Teší ma, že úrad napreduje a že sa posúvame aj v príprave na zavedenie profesionalizácie, teda zaistenia odbornej úrovne tých, ktorí nakupujú za verejné peniaze, vo verejnom obstarávaní,“ skonštatoval Hlivák.
Do skúšobných komisií, ktoré budú preverovať odbornosť nákupcov, prizval ÚVO autority v oblasti verejného obstarávania, či už z akademickej pôdy alebo praxe. „Odbornú zdatnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov budú preverovať okrem zástupcov úradu aj zástupcovia súdov, akademickej, advokátskej obce, zástupcovia odbornej verejnosti či zamestnávateľov,“ priblížil predseda úradu.
Hlivák verí, že sa podarí zaviesť prehľadný systém vzdelávania nákupcov, overovania ich odbornosti, ako aj vyvodzovania zodpovednosti za pochybenia. „Verím tiež, že tým preukážeme vyspelosť našej krajiny v európskej rodine, že to pomôže štátu, podnikateľom, ktorí sa do súťaží hlásia, ako aj samotným občanom, keďže prostredníctvom nákupov sa zaisťujú ich potreby,“ povedal.
„Skúška by mala byť zameraná tak, aby sa prierezovo preverili znalosti a schopnosť adeptov chápať verejné obstarávanie ako nástroj pre podporu čestnej hospodárskej súťaže, a nie ako formalistickú byrokratickú procedúru. Preto oceňujem, že boli do komisií prizvaní aj odborníci z praxe,“ doplnil Miroslav Cák z advokátskej kancelárie AGM Partners, ktorý v skúšobnej komisii zastupuje Nadáciu Zastavme korupciu a Slovensko.Digital.
„Účasť skúsených pedagógov na skúšobnom procese na jednej strane pomôže nastaviť kvalitatívne požiadavky na odbornosť skúšaných osôb, na druhej strane fakultám uľahčí zavádzanie praktickej formy výučby založenej na riešení modelových prípadov z praxe,“ dodala Hana Kováčiková z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Súvisiace články

Aktuálne správy