Najhoršie hospodária v Košickom kraji

Pridajte názor  
Najhoršie hospodária v Košickom kraji
Zdroj: CRIF
Foto: TASR/Roman Hanc


23. 9. 2021 - Podľa aplikácie iRating, ktorá skúma ekonomické zdravie slovenských municipalít podľa viacerých finančných a nefinančných ukazovateľov, za rok 2020 bol 2 409 slovenským obciam a mestám pridelený ratingový stupeň A až C+, čo znamená, že ich možno považovať za úverovateľné.

Za rok 2020 boli pridelené iRatingové stupne 2 881 slovenským samosprávam, čo predstavuje 98,43 percenta z ich celkového počtu 2 927. 

„Ratingový stupeň nebolo možné prideliť 46 samosprávam, nakoľko v niektorom z troch po sebe nasledujúcich rokov 2018, 2019 alebo 2020 nepredložili finančné údaje,“ dopĺňa Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

Výsledný iRating bol vypočítaný z údajov za tri po sebe nasledujúce roky. Celý systém, ktorého metodiku v roku 2006 vytvorili  spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK), a CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., je nastavený tak, aby bol splnený predpoklad Gaussovho rozdelenia ratingovej stupnice. „V našom modeli je to 7 ratingových stupňov: obec hodnotená ratingovým stupňom „A“ je bez rizika, stupeň „B+“ je takmer bez rizika, „B“ znamená veľmi nízke riziko, „B-“ nízke riziko, „C+“ stredné riziko, „C“ vyššie riziko, „C-“„ vysoké riziko a „D“ je pridelené samosprávam v nútenej správe,“ vysvetľuje J. Marková. 

Najhoršie hospodária v Košickom kraji


V roku 2020 najlepšie ratingové hodnotenie „A“dostalo 222 z 2 881 municipalít, zároveň nebola zavedená nútená správa v žiadnej samospráve. V nútenej správe však pokračovali aj v roku 2020 mestská časť Bratislava – Devín, obec Švedlár v okrese Gelnica a obec Turá v okrese Levice.

Výsledky hodnotenia obcí podľa krajov
Nie všetky municipality hospodárili v pandemickom roku 2020 a v predchádzajúcich rokoch 2018 a 2019 (ktoré vstupujú do výpočtu) rovnako úspešne. Prejavilo sa to v rozdielnych počtoch samospráv v jednotlivých hodnotiacich stupňoch podľa krajov. V štatistike je hlavné mesto SR Bratislava zahrnuté do Bratislavského kraja s dosiahnutým ratingovým stupňom „C+“. Rovnaké hodnotenie dosiahlo aj Mesto Košice, zahrnuté do Košického kraja.

Najhoršie hospodária v Košickom kraji

Najväčší podiel samospráv s najlepším hodnotením „A“ a „B+“ z ich celkového počtu 88 dosiahol Bratislavský kraj, spolu 40,91 %, čo je ale menej ako je ich podiel s ratingom „B-“ (44,32 %). V tomto kraji mali najnižšie zastúpenie obce s hodnotením „B“ (2,27 %), „C+“ (7,95 %) a podiel neúverovateľných obcí bol iba 4,55 % - „C“ (1,14 %), „C-“ (2,27 %) a „D“ (1,14 %). Druhý najmenší podiel neúverovateľných obcí bol v Žilinskom kraji, spolu 5,48 % - „C“ (3,23 %), „C-“ (2,26 %) a „D“ (0,00 %).

Najhoršie hospodária v Košickom kraji

Naopak najnižší podiel s ratingovým hodnotením „A“ (4,23 %) mali municipality Prešovského kraja a s hodnotením „B+“ obce v Košickom (5,45 %) a v Banskobystrickom kraji (5,46 %). Najväčší podiel samospráv s hodnotením „B“ sa nachádzal v Prešovskom kraji (22,12 %). Najnižšie zastúpenie v hodnotení „B-“ s celkovo najvyšším počtom municipalít bol v Košickom kraji (22,12 %). Najväčší podiel obcí s hodnotením „C+“ bol v Trnavskom kraji (29,29 %), s hodnotením „C“ v Banskobystrickom kraji (12,67 %) a „C-“ v Nitrianskom kraji (12,32 %).

Najväčší podiel neúverovateľných obcí s hodnotením „C“ až „D“ dosiahli Prešovský (22,27 %), Košický (19,83 %), Banskobystrický (18,91 %) a Nitriansky kraj (17,89 %).