NSK má vrátiť vyše štyri milióny eur z dotácií na opravu ciest

, TASR Foto: SITA/AP

Nezrovnalosti vo verejnom obstarávaní budú stáť Nitriansky samosprávny kraj (NSK) viac ako 4,5 milióna eur. Takmer 440.000 eur z tejto sumy tvorí pokuta, ktorú NSK vyrubil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Ďalších vyše 4,1 milióna eur je hodnota dotácií, ktoré musí kraj vrátiť riadiacemu orgánu, teda Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Problémy súvisia s projektom rekonštrukcie viacerých úsekov ciest v hodnote vyše 15 miliónov eur, ktorá bola hradená prevažne z fondov Európskej únie. Kraj robil verejné obstarávanie na každú cestu zvlášť. Podľa ÚVO však nemal zákazku rozdeliť, ale mal obstarávať opravy ciest v jednom veľkom balíku. Preto vyrubil NSK pokutu vyše 870.000 eur.

Viacerí krajskí poslanci s týmto postupom nesúhlasili. Argumentovali tým, že riadiaci orgán pred ÚVO vykonal na NSK tri kontroly a neskonštatoval pri nich žiadne porušenie zákona. „Riadiaci orgán povie trikrát, že sme postupovali správne a potom príde iný orgán štátnej správy a dá nám drakonickú pokutu. Takéto rozhodnutie je exemplárnou hanbou. Ak sa takéto niečo môže stať, neexistuje tu žiadne právna istota,“ skonštatoval v apríli krajský poslanec Jozef Belický.

Zastupiteľstvo NSK však napokon so zaplatením pokuty súhlasilo. Dôvodom bola možnosť zaplatiť iba jej polovicu, teda sumu vyše 436.000 eur a predovšetkým obavy, že v prípade dlhotrvajúceho súdneho sporu s ÚVO by kraj po celý čas nemohol čerpať financie z európskych fondov. „Tým sme uznali zistenia ÚVO bez výhrad. V súlade s platným Systémom finančného riadenia a podpísanými zmluvami je za porušenie pravidiel a postupov obstarávania uvedená suma finančnej opravy vo výške 25 percent výdavkov na stavebné práce pri štyroch projektoch ciest II. triedy. Suma na vrátenie finančných prostriedkov predstavuje 4.139.416,28 eura,“ informoval Úrad NSK.

raj chce nájsť peniaze na vrátenie časti dotácií vo svojom rezervnom fonde. O vyčlenení vyše štyroch miliónov eur budú ešte rozhodovať krajskí poslanci na svojom rokovaní 27. septembra.

Súvisiace články

Aktuálne správy