Stiahnutie stavebnej legislatívy žiada už aj ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada opätovné stiahnutie zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe z ďalšieho legislatívneho konania. ZMOS žiada vládu, aby začala odznova pracovať na novej stavebnej legislatíve a zároveň prijala „rýchlu novelu“ stavebného zákona, ktorá odstráni najväčšie problémy súčasne platnej legislatívy. „V predloženej podobe návrh vytvorí zmätok a je nevykonateľný,“ uviedlo vo štvrtok ZMOS.
Návrhy stavebnej legislatívy opätovne posunul do medzirezortného pripomienkového konania podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý (Sme rodina). Ich stiahnutie už minulý týždeň žiadalo občianske združenie Via Iuris, ku ktorému sa v stredu (21.7.) pridala aj Únia miest Slovenska. ZMOS k tomuto návrhu stavebnej legislatívy uplatnilo 170 pripomienok. Koncom mája pritom združenie k pôvodnému návrhu zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe, ktoré majú nahradiť aktuálny stavebný zákon, uplatnilo 130 pripomienok.
ZMOS súhlasí s dôvodmi na vypracovanie novej stavebnej legislatívy, ktorými sú napríklad dĺžka konania, byrokratizácia či možnosť obštrukcií zo strany účastníkov konania. Samosprávam sa však nepáči, že tieto ciele navrhovaná legislatíva dosahuje najmä na úkor zákonných práv súčasných účastníkov konania.
„Navrhovaná nová stavebná legislatíva zároveň nerieši problémy, na ktoré mestá a obce sústavne upozorňujú a považujú ich za najdôležitejšie – napríklad v oblasti odstraňovania čiernych stavieb, vymožiteľnosti opatrení a fungovania stavebného dohľadu či stavebnej polície,“ uviedol starosta bratislavskej mestskej časti Ružinov a šéf expertného tímu ZMOS pre stavebnú legislatívu Martin Chren.
Samosprávy kritizujú aj neexistujúce pravidlá potrebné k uplatňovaniu navrhovanej legislatívy. „Drvivá väčšina potrebnej legislatívnej úpravy a kľúčových pravidiel zatiaľ neexistuje, pretože má byť dopracovaná až v ďalších právnych predpisoch počas budúceho roka, ktoré zatiaľ vôbec neexistujú a je otázne, či vôbec budú prijaté. Návrh preto ako celok nespĺňa najnákladnejšie podmienky na legislatívno-technickú prípravu legislatívy,“ dodal Chren.
Správcom a prevádzkovateľom Informačného systému územného plánovania a výstavby by podľa ZMOS nemal byť novo vznikajúci úrad, s ktorým nový zákon ráta, ale Združenie DEUS. To je už v súčasnosti správcom informačného systému verejnej správy. Vybudovanú infraštruktúru informačného systému DCOM dnes využíva približne 2000 obcí a miest a viac ako 40 spoločných obecných úradov. Po nadchádzajúcom plošnom rozšírení to podľa ZMOS bude viac ako 2600 obcí a miest a 70 spoločných obecných úradov.
ZMOS nesúhlasí ani s navrhovanými kompetenciami nového úradu. Nikým nezvolený politický nominant na čele úradu by mohol podľa samospráv „pretlačiť“ investičnú výstavbu v rozpore s názorom samosprávneho orgánu územného plánovania – obce. Rozhodnutie samotného úradu a jeho zákonnosť a pravdivosť sú nepreskúmateľné a vytvára sa tým podľa združenia priestor na korupciu. „Orgány, ktoré môžu posúdiť zákonnosť postupu samosprávy, sú súdy a prokuratúra, nie arbitrárne politicky dosadený nominant na úrade,“ dodalo ZMOS.

Súvisiace články

Aktuálne správy